Searched for: subject%3A%22vaargeul%22
(1 - 4 of 4)
document
Van Heijst, M.W.I.M. (author), Cleveringa, J. (author), De Kok, J.M. (author)
Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de rijkswateren en de kustlijn verschillende taken en belangen: • Natte netwerkbeheerder: aanleg en onderhoud van het vaarwegennet; • Kustlijnzorg, bestrijden structurele achteruitgang van de kust en compenseren zandverliezen op dieper water; • Vergunningverlener van ontgrondingen in rijkswateren; •...
report 2005
document
De Looff, A.P. (author)
Centraal in de hier gepresenteerde studie staat de voorgestelde vaarwegverdieping van de vaargeul "Wielingen". Na een uiteenzetting van het in dit rapport behandelde probleem in §3, wordt in §4 het studiegebied en de voorgestelde vaarwegverdieping behandeld. In §5 wordt het sedimentatiegedrag van de geul uitgewerkt met methoden, die loKaal op de...
master thesis 1987
document
De Boer, H. (author)
Indien schepen gebruik maken van een bepaalde vaargeul,zijn er diverse optimalisaties te maken.Het grootste onderscheid gaat hierbij tussen geulvariabelen,zoals breedte en diepte, en scheepsvariabelen,zoals scheepstype,snelheid en diepgang. ln het afstudeerwerk is bekeken welke optimalisaties gemaakt dienen te worden indien schip, lading en...
master thesis 1985
document
Van Veen, J. (author)
Het is de bedoeling achtereenvolgens de volgen werken uit te voeren: 1. De dam op de plaat, langs 1920 m met de daarbij behorende 5 kribben, zal het eerst worden gemaakt. De algemene toestand zal door deze dam weinig veranderen, daar de stroomrichting ten naaste bij overeenkomt met de damrichting. Aan de zuidzijde kan worden begonnen, terwijl de...
report 1929
Searched for: subject%3A%22vaargeul%22
(1 - 4 of 4)