Searched for: subject%3A%22vaarwegen%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Koedijk, O.C. (author)
In december 2011 zijn de Richtlijnen Vaarwegen 2011 (RVW) verschenen. De uitgave van dit Supplement op de Richtlijnen Vaarwegen 2011 had een aantal aanleidingen, te weten: 1. Het besluit van het Bestuur RWS d.d. 12-4-2013, dat op afsluitbomen van bruggen zowel een stop- als noodstopvoorziening moet worden aangebracht bij nieuwbouw en renovatie....
report 2015
document
Lee, E.K.C. (author)
Een van de belangrijkste aspecten bij het ontwerp van een nieuwe binnenhaven of waterweg is de toegankelijkheid voor de scheepvaart. Tot medio de jaren 90 toen de Richtlijnen Vaarwegen werden gepubliceerd werd ontworpen op basis van het oordeel van ervaren nautici die zich aan de hand van bezoek, onderzoek van de stroming een beeld van de...
master thesis 2014
document
Van der Hoog, C. (author)
De provincie Zuid-Holland wil de bereikbaarheid van de regio waarborgen en daarom het goederenvervoer over water stimuleren. Dit afstudeeronderzoek bevat een netwerkanalyse om de knelpunten bloot te leggen. Het aanbod van de infrastructuur heeft beperkingen. Vernauwingen, krappe bruggen, scherpe bochten en spitsuursluitingen zorgen er voor dat...
master thesis 2010
document
Yossef, M.F.M. (author), Mosselman, E. (author), Jagers, H.R.A. (author), Sloff, C.J. (author), Vuren, S. van. (author), Vermeulen, B. (author)
report 2006
document
Ottevanger, W. (author), Yossef, M.F.M. (author)
report 2006
document
Anonymus, A. (author)
De hoofdstukindeling van de voorliggende Richtlijnen Vaarwegen is gewijzigd ten opzichte van de uitgave van september 1999. De laatste bestond uit drie onderdelen: een algemeen gedeelte, afmetingen en vormgeving van vaarwegen en de bediening van kunstwerken. De drie oude delen zijn geïntegreerd tot één doorlopende tekst. De nieuwe structuur is...
report 2006
document
Anonymus, A. (author)
Dipro is een programma voor het dimensioneren van vaarwegen en het ontwerpen van oeverbeschermingen langs vaarwegen. Het programma wordt beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat (helpdesk water). De laatste versie is Dipro+ van 2003, maar de laatst verschenen handleiding is deze versie (3.02).
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Bijna geen land ter wereld heeft, gerekend naar zijn oppervlatke, zoveel vaarwegen als Nederland. Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren is Nederland de natuurlijke toegangsweg voor groot deel van Europa. Geen wonder dat de binnenvaart een belangrijke positie inneemt bij het vervoer van goederen van en naar het...
report 1997
document
Bakker, J.J. (author), Bartels, A. (author), van Ittersum, G. (author), Ivens, E.A.M. (author), van Zuilen, P.P.A.J. (author)
Een praktische handreiking voor de uitwerking van het stappenplan voor het beheer van oevers en bodems
report 1995
document
Meijer, D.G. (author), Wal, M. van der (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Anonymous, A. (author)
Bijna geen land ter wereld heeft, gerekend naar zijn oppervlatke, zoveel vaarwegen als Nederland. Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren is Nederland de natuurlijke toegangsweg voor groot deel van Europa. Geen wonder dat de binnenvaart een belangrijke positie inneemt bij het vervoer van goederen van en naar het...
report 1992
document
Wal, M. van der (author)
report 1990
document
Wal, M. van der (author), Laboyrie, H. (author)
report 1989
document
Verheij, H.J. (author), Laboyrie, J.H. (author)
Voor het ontwerp van een oeververdediging in een vaarweg is kennis van de mogelijke belastingen en de sterkte van de constructieonderdelen nodig. De belasting wordt voornamelijk veroorzaakt door de scheepsgeinduceerde waterbeweging. In figuur 3 is een overzicht gegeven van de relaties tussen de verschillende aspecten die van belang zijn bij het...
report 1988
document
Laboyrie, J.H. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1988
document
Van der Wal, M. (author)
In het detailonderzoek naar de retourstroom is een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee in diverse situaties de belasting van het kanaaldwarsprofiel door de retourstroom kan worden berekend. Deze methode is op een trapeziumvormig kanaaldwarsprofiel met verdedigde taluds en een onverdedigde, horizontale bodem toegepast. Dit type...
report 1986
document
Moll, J.R. (author), Kok, M. (author), Laboyrie, J.H. (author)
report 1986
document
Thijsse, M. (author)
Op grond van een bepaalde verwachting van het scheepvaartverkeersaanbod, worden de vaarwegklasse en het maatgevende schip m.b.t. de dimensionering van het kanaaldwarsprofiel bepaald. Uit de gewenste economische verkeersafwikkeling volgen de minimum afmetingen van het dwarsprofiel. Door verruiming van dit minimum profiel wordt een economisch...
master thesis 1985
document
Ton, P. (author)
Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van de waterwegen in de Belgische Kempen en in Nederlands midden-Limburg. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de huidige situatie, voor wat betreft de kanalen, die in aanmerking komen om verruimd te worden en het gebied, waarin zij gelegen zijn. Tevens wordt ingegaan op de zand- en...
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
Deze studie beoogt een beknopt overzicht te geven van het Belgisch binnenvaartwegennet en van het vervoer te water in België. België beschikt over een uitgebreid waterwegennet, bestaande uit een groot aantal kanalen en rivieren. Dit net heeft in de loop van de tijd heel wat uitbreidingen en moderniseringen ondergaan en ook nu nog zijn een groot...
master thesis 1983
Searched for: subject%3A%22vaarwegen%22
(1 - 20 of 26)

Pages