Searched for: subject%3A%22veen%22
(1 - 7 of 7)
document
Schwegman, Fabian (author)
The design of the Noordoostpolder not only included the placement of the villages, trees farms and land lots, but the social structures were also drawn out into detail. A strict selection was applied for those who wanted to have a chance of getting a farm. But did these two different factors – selection and architectural design – relate to each...
student report 2022
document
Kraaijenbrink, P. (author)
In 2003 is gestart met onderzoek naar corrosie bij damwanden die voor dijkversterkingen 2-zijdig in de ondergrond staan. In het algemeen zijn dit voornamelijk stabiliteitsschermen en erosieschermen. Het doel van het onderzoek is om in bepaalde omstandigheden (ondergrond met veen, humeuze klei en zoet grondwater) rekening te kunnen/mogen houden...
report 2013
document
Van Duinen, T.A. (author)
Door diverse min of meer parallel lopende projecten is er binnen GeoDelft veel aandacht voor het bezwijkgedrag van humeuze klei en veen. Dit heeft geleidt tot discussies over onder andere de betekenisan de hoge wrijvingshoek van veen en humeuze klei voorstabilliteitsanalyses, het ontstaan van schuifvlakken bij bezwijken van grond, numerieke...
report 2007
document
Van Etten, R.J.G. (author)
Als voornaamste oorzaak van de kadedoorbraken bij Wilnis en Terbregge wordt de droge zomer van 2003 met als gevolg uitdroging van de veenkade in combinatie met hydraulische kortsluiting tussen boezem en onderliggende zandlaag genoemd. Omdat in het verleden met dit fenomeen weinig of geen rekening is gehouden en de kennis m.b.t. uitdrogen en...
report 2006
document
Blommaart, P. (author)
Het document betreft een samenvatting van een presentatie van Peter Blommaart, projectleider Waterkeren bij de afdeling Waterkeren (AK) van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat. Deze presentatie richt zich op de gebeurtenissen in Wilnis. Er wordt ingegaan op: • De locatie van de afschuiving (waar is het gebeurd?). • De...
report 2003
document
Muijs, J.A. (author)
report 1982
document
van Veen, J. (author)
Beschrijving van de genese van IJsselmonde, specifiek in relatie tot te ligging van het veenpakket. Bevat een bodemkaart, polderkaart en profielen
report 1945
Searched for: subject%3A%22veen%22
(1 - 7 of 7)