Searched for: subject:"vegetatie"
(1 - 1 of 1)
document
Minderhoud, J.W. (author)
Aan de orde komen waar een natuurtechnisch beheer gewenst is, waar met een landbouwkundig beheer kan worden volstaan, welke mogelijkheden deze gebruikswijzen hebben, welke moeilijkheden zich kunnen voordoen en wat men bij een goed gebruik dient te doen of dient na te laten. De adviezen voor het graslandbeheer hebben steeds als uitgangspunt dat...
report 1986