Searched for: subject%3A%22veiligheid%255C%2Btegen%255C%2Boverstromingen%22
(1 - 8 of 8)
document
Corzo Perez, G.A. (author)
This book presents the investigation of different architectures of integrating hydrological knowledge and models with data-driven models for the purpose of hydrological flow forecasting. The models resulting from such integration are referred to as hybrid models. The book addresses the following topics: A classification of different hybrid...
doctoral thesis 2009
document
Mosselman, E. (author), Luxemburg, W. (author), Solomatine, D. (author), Zwanenburg, C. (author), Vrouwenvelder, T. (author)
This document reports the progress of Delft Cluster project CT04.30 "Safety against flooding" till June 2009. Fundamental knowledge from the project has resulted in a large number of scientific publications, PhD theses and MSc theses. Work package A 1 in particular has resulted in high-profile scientific publications, immediately awarded with...
report 2009
document
Mosselman, E. (author)
This document reports the progress of Delft Cluster project CT04.30 "Safety against flooding" till June 2009. Fundamental knowledge from the project has resulted in a large number of scientific publications, PhD theses and MSc theses. Work package A 1 in particular has resulted in high-profile scientific publications, immediately awarded with...
report 2007
document
Jonkman, S.N. (author)
The flooding of New Orleans due to hurricane Katrina in the year 2005 showed the world the catastrophic consequences of large-scale floods. This dissertation presents a method for the estimation of loss of life caused by the flooding of low-lying delta areas. It also includes a preliminary analysis of the loss of life due to the flooding of New...
doctoral thesis 2007
document
Zhang, G. (author)
doctoral thesis 2007
document
In de afgelopen jaren hebben verschillende partijen veel geïnvesteerd in het op orde brengen van onze dijken. In het belang van onze veiligheid worden momenteel plannen uitgewerkt om de grote rivieren meer de ruimte te geven. Ook de kust en het IJsselmeergebied krijgen alle aandacht. Absolute veiligheid tegen overstromingen door hoogwater...
report 2003
document
In deze vierde voortgangsrapportage wordt verslag uitgebracht voor wat betreft de voortgang van de werken over de periode 1 juli 1996 - 1 april 1997. De financiële verantwoording wordt afgelegd over de periode 1 juli 1996 - 1 januari 1997. In de periode tot 1 april 1997 zijn vrijwel alle urgente werken afgerond en is het vereiste...
report 1997
document
De Kamer heeft de procedure "Controle Grote Projecten" van toepassing verklaard op het Deltaplan Grote Rivieren. In het voorliggende rapport is dit Deltaplan uitgewerkt tot een uitgangssituatie voor de voortgangsrapportages die in dit kader tweemaal per jaar zuilen worden opgesteld. Voor de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren is gekozen...
report 1995
Searched for: subject%3A%22veiligheid%255C%2Btegen%255C%2Boverstromingen%22
(1 - 8 of 8)