Searched for: subject%3A%22verbetering%22
(1 - 4 of 4)
document
van Wessem, J. (author)
In dit verslag wordt een alternatieve uitvoering gezocht voor de intensieve reparatiewerkzaamheden van ingegoten spoorstaaf constructies op stalen spoorbruggen. Gedurende het onderzoek is informatie ingewonnen door gesprekken met verschillende bedrijven. Allereerst is gesproken met ProRail over de problematiek en de probleemstelling. Vervolgens...
bachelor thesis 2016
document
van der Wagt, J. (author), Hengst, S. (author), Guyt, A. (author)
other 2001
document
Koster, M.J. (author)
1. In deze nota is enkel ingegaan op het aspekt "benodigde hoogte" van de zeewering. Er zijn meer kriteria waaraan een zeewering dient te voldoen, zoals: standzekerheid, piping, grondmechanische stabiliteit, stabiliteit van de bekleding, etc. 2. De gehanteerde randvoorwaarden en methoden om deze door te rekenen naar de uiteindelijke zeewering te...
report 1992
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
Searched for: subject%3A%22verbetering%22
(1 - 4 of 4)