Searched for: subject%3A%22verdichting%22
(1 - 9 of 9)
document
Oorschot, L.M. (author)
Dit artikel gaat over het onderzoek dat de geneesheer en hygiënist Johannes Wilhelmus Schick (1818-1853) in 1852 deed naar de slachtoffers van de cholera-epidemie van 1849 in Den Haag. De toestand in Den Haag van de afgelopen vijf jaar is vergelijkbaar met die van de periode 1830-1870. Door migratie, woningsplitsing en verkamering vond er de...
report 2021
document
Rodrigo, R. (author)
master thesis 2013
document
Koyuk, A. (author)
Hoe kan er op een aantrekkelijke manier worden verdicht en vernieuwd in de bestaande naoorlogse woonwijken d.m.v. hergebruik? Onderzoek naar middelen en mogelijkheden voor verdichting en ontwerp van deze toepassingsmogelijkheden met eigen subjectiviteit voor een plangebied in wijk Liendert te Amersfoort.
master thesis 2011
document
Nijveldt, J.M. (author)
In dit ontwerpproduct en proces is gezocht naar manieren om een modernistisch monument, de Lijnbaanhoven in Rotterdam, te vernieuwen. Daarbij kiest het product een vorm van conceptuele monumentenzorg. De oorspronkelijk, door J.H. van den Broek, bedoelde kwaliteit, het stedelijk contrast, laat zich ook nu nog zien, maar kan worden versterkt. Er...
bachelor thesis 2010
document
Hekkenberg, J. (author), Langenberg, E. (author)
We are seeing evidence that a proliferation of shopping and office boxes is creating a kind of gray mass, which is spreading along motorways and slip roads like grains of sand. If you travel through the Randstad, this raises the specter of the Netherlands becoming filled up. To avoid this gray mass, we envisage a city with various levels of...
master thesis 1999
document
Davis, P. (author)
INHOUD : - Samenstelling werkgroep - Inleiding - Taakstelling HOOFDSTUK 1. - Korte beschrijving van het verdichtingsproces - Aantal trillingen per naald per locatie om de vereiste dichtheid te verkrijgen - Totaal aantal trillingen volledige verdichtingsgebeuren HOOFDSTUK 2. - Korte beschrijving van de trilnaaldconfiguratie met korte motivering...
report 1981
document
Davis, P.G.J. (author)
Samenvattende nota over de ervaringen van de verdichting van de ondergrond onder de as van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Planning van de Mytilus en de Johan V. Functioneren van de trilnaalden.
report 1981
document
Davis, P.G.J. (author)
Samenvattende nota over de ervaringen van de verdichting van de ondergrond onder de as van de stormvloedkering in de Oosterschelde. In deel 2 wordt de periode 1980-1982 geëvalueerd. Besproken worden ontwerpuitgangspunten, uitvoeringservaring en opgedane nieuwe kennis. In deel 3 worden behandeld: - kosten -planning -vormen van deelovereenkomsten ...
report 1981
document
Anonymus, A. (author)
In de opdracht van de CVA wordt gesteld dat kwaliteit en duurzaamheid van uit te voeren asfaltbekledingen van dijktaluds kan worden opgevoerd door het bereiken van hogere verdichtingsniveaus. De CVA heeft onderzocht op welke wijze de grootste dichtheid en daarmee de grootste duurzaamheid verkregen kan worden. Bij het onderzoek zijn in...
report 1975
Searched for: subject%3A%22verdichting%22
(1 - 9 of 9)