Searched for: subject:"verificatie"
(1 - 9 of 9)
document
Doorn, N. (author), Kuiper, C. (author)
Het voorliggende rapport bevat de resultaten van een eerste toepassing van het numerieke golfmodel SKYLLA in combinatie met het rekenmodel ZSTEEN in het steenzettingenonderzoek. Gekeken is of de SKYLLA-resultaten het thans in gebruik zijnde databestand van gemeten golfdrukken kan vervangen. De studie is uitgevoerd binnen het Onderzoeksprogramma...
report 2005
document
Bijvelds, M.D.J.P. (author)
report 2000
document
Vledder, G.P. van (author)
report 1994
document
Petit, H.A.H. (author), Bosch, P. van den (author), Gent, M.R.A. van (author)
report 1994
document
Ramadan, K.A.H. (author), Ribberink, J.S. (author)
report 1994
document
Boderie, P.M.A. (author), Zwolsman, J.J.G. (author)
report 1993
document
Bilse, D.P. (author)
report 1993
document
Voogt, L. (author)
Van de Noordzee werd een numeriek wiskundig getijmodel vervaardigd dat is gebaseerd op de JONSDAP-1976 meting. Aan de hand van een verslag van de uitgevoerde getijberekeningen wordt de ontwikkeling van dit getijmodel beschreven. Een ontwikkeling die uiteindelijk resulteerde in een getijmodel dat in staat is zowel het horizontale als het...
report 1985
document
Voogt, L. (author)
Onderwerp van deze nota is een in het noordwesten van Peru gelegen estuarium dat bij het plaatsje Parachique uitmondt in de Grote Oceaan. De getijbeweging in dit, naar Nederlandse maatstaven, kleine en ondiepe estuarium werd berekend met een één-dimensionaal numeriek wiskundig getijmodel (IMPLIC). De uitkomsten van het numerieke model werden...
report 1983
Searched for: subject:"verificatie"
(1 - 9 of 9)