Searched for: subject%3A%22verkeersafwikkeling%22
(1 - 3 of 3)
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Daamen, W. (author), Yuan, Y. (author), Krishnakumari, P.K. (author)
In dit artikel worden de effecten van COVID-19 op de (relevante onderdelen van de) aanbodkant van het mobiliteitssysteem beschreven. Gezien de verwachte impact ligt de focus op voetgangersstromen, fietsstromen, het gebruik van deeldiensten en openbaar vervoer voertuigen. We kijken naar het effect op de capaciteit, via gemeten of theoretisch...
journal article 2021
document
Knoop, V.L. (author), van Lint, J.W.C. (author), Yuan, K. (author), Zwaal, B.A. (author)
In het Nederlandse wegverkeer is veel vertraging. Een vermindering van het verkeer zorgt ook voor een vermindering van die vertraging. Dit kan bereikt worden door maatregelen als beprijzing of spitsrechten. Het verkeerssysteem is één samenhangend systeem over grote afstanden. Om de effecten van deze maatregelen op netwerkschaal te beoordelen,...
journal article 2021
document
Thijsse, M. (author)
Op grond van een bepaalde verwachting van het scheepvaartverkeersaanbod, worden de vaarwegklasse en het maatgevende schip m.b.t. de dimensionering van het kanaaldwarsprofiel bepaald. Uit de gewenste economische verkeersafwikkeling volgen de minimum afmetingen van het dwarsprofiel. Door verruiming van dit minimum profiel wordt een economisch...
master thesis 1985