Searched for: subject%3A%22verkeersmanagement%22
(1 - 9 of 9)
document
Taale, Henk (author), Wilmink, Isabel (author)
De verkeersveiligheid in Nederland gaat een ongewenste kant op. Deze verandering was de aanleiding om extra aandacht te besteden aan verkeersveiligheid en alle mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eén van de opties is de inzet van verkeersmanagement. Deze maatregelen worden meestal ontworpen voor een betere doorstroming,...
conference paper 2018
document
Taale, H. (author), Immers, B. (author), Wilmink, I. (author)
Het is van belang om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van dit proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een (wegen)netwerk. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te krijgen is een vergelijking met...
conference paper 2013
document
Goede, M. (author), Wilmink, I. (author), Van der Horst, R. (author), Taale, H. (author)
Er komen steeds meer verkeersmanagementmaatregelen op en langs de weg, en in het voertuig, en deze maatregelen worden steeds dynamischer. De weggebruiker krijgt daarmee nogal wat informatie te verstouwen. Deze bijdrage behandelt hoe bij het ontwerp van verkeersmanagementmaatregelen, rekening gehouden kan worden met de cognitiefpsychologische...
conference paper 2012
document
Van Katwijk, R. (author), Taale, H. (author)
Er zijn vele manieren denkbaar waarop invulling kan worden gegeven aan de gecoördineerde inzet van verkeersmanagementmaatregelen in een netwerk. In eerste instantie wordt meestal voor een pragmatische, reactieve en op redeneerregels gebaseerde, aanpak gekozen. Daarna wordt stap voor stap naar een steeds geavanceerdere, proactieve en...
conference paper 2012
document
Bouma, I. (author)
Suboptimaal weggebruik leidt bij hogere intensiteiten tot een slechtere benutting van de beschikbare infrastructuur en daarmee mogelijk tot files. In dit onderzoek is geanalyseerd of het geven van individuele aanwijzingen aan automobilisten een positief effect heeft op de verkeersdoorstroming en de stabiliteit. Voor twee verkeerssituaties,...
master thesis 2011
document
Van der Hoog, C. (author)
De provincie Zuid-Holland wil de bereikbaarheid van de regio waarborgen en daarom het goederenvervoer over water stimuleren. Dit afstudeeronderzoek bevat een netwerkanalyse om de knelpunten bloot te leggen. Het aanbod van de infrastructuur heeft beperkingen. Vernauwingen, krappe bruggen, scherpe bochten en spitsuursluitingen zorgen er voor dat...
master thesis 2010
document
Van den Top, J. (author)
Station Arnhem staat bekend als een knelpunt in de dienstregeling. Het station zou worden uitgebreid met twee vrije kruisingen en een extra perron. Hiermee zou de punctualiteit en het aantal te verwerken treinen kunnen stijgen, zodat beter aan de wensen van reizigers tegemoet kan worden gekomen. Voor deze uitbreidingen is de komende jaren echter...
master thesis 2005
document
Dijker, T. (author)
Rapport in opdracht van Grontmij Verkeer en Infrastructuur, i.o.v. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer. De wegverkeersleiding krijgt een steeds belangrijker rol doordat er steeds meer soorten maatregelen beschikbaar zijn waarmee het verkeer gestuurd kan worden. De mogelijkheden om verkeersleiders op te leiden en om nieuwe systemen...
report 2000
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Van Zuylen, H.J. (author), De Schutter, B. (author), Hegyi, A. (author)
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). De toenemende complexiteit van de regeltaak vereist de ontwikkeling van geavanceerde methodes voor het ondersteunen van de beheerstaak van operators in verkeerscentrales. Deze ondersteuning beoogt de operator in staat te stellen, het...
report 2000
Searched for: subject%3A%22verkeersmanagement%22
(1 - 9 of 9)