Searched for: subject%3A%22vermoeiing%22
(1 - 14 of 14)
document
Erkens, S.M.J.G. (author), Van Dommelen, A.C. (author), Van Vliet, D. (author), Leegwater, G.A. (author)
Het zelfherstellend vermogen, of de healingscapaciteit, van asfaltmengsels wordt in de meeste ontwerpmethoden voor wegverhardingen meegenomen. De kennis over dit zelfherstellend vermogen is gebaseerd op ervaringen en onderzoeken uit het verleden en de werkelijke mechanismen erachter zijn niet bekend. Hierdoor is het moeilijk om voor nieuwe...
report 2014
document
Dilsiz, G. (author)
master thesis 2013
document
Schonfeld, D.R. (author)
The Netherlands contains more than 400 hydraulic structures, of which 120 are locks. Inspections carried out since 2010 by Rijkswaterstaat revealed that a number of cracks per lock gate have been found. Based on experience and an evaluation of the photos made during the inspections it is assumed that the cracks occur due to fatigue. At this...
master thesis 2013
document
De Looff, A.K. (author)
Conform het Voorschrift Toetsen op Veiligheid [VTV, 2007] is in de afgelopen jaren op veel dijkbekledingen van waterbouwasfaltbeton een gedetailleerde beoordeling op golfklappen uitgevoerd. Uitgaande van een van te voren opgezette systematiek heeft de methode zich in de loop van de projecten verder ontwikkeld. Op dit moment is de methode zodanig...
report 2009
document
De Looff, A.K. (author)
Voor het toetsen van asfalt dijkbekledingen kan gebruik gemaakt worden van het programma GOLFKLAP 1.3. Voor het ontwerpen van asfalt dijkbekledingen dient de beheerder van de dijk ook rekening te houden met de eisen gesteld in de wet op waterkering. Ook het bepalen van de laagdikte van het asfalt als dijkbekleding kan met GOLFKLAP 1.3 worden...
report 2009
document
Telman, J. (author)
Voorspelling levensduur asfalt dijkbekleding met, Regfor2b gebaseerd op een analyse van een ruime set van oude meetgegevens en op een set nieuwe meetgegevens
report 2008
document
Telman, J. (author)
In dit stuk zijn de resultaten vermeld van de vergelijking van twee modellen voor de karakteristieke vermoeiingslijn, gebaseerd op 5 dijkvakken. Eerst worden beide modellen beschreven.
report 2008
document
't Hart, R. (author)
Bij het ontwerp van de asfaltbekleding die in 1991 in de Deltagoot is beproefd, bestond het huidige rekenmodel GOLFKLAP nog niet. Er werd gewerkt met een dimensioneringswijze gebaseerd op een lijnlast. Bij de analyse van de metingen zijn indertijd wel golven nagerekend, in die zin dat de gemeten drukken zijn geschematiseerd en met die belasting...
report 2008
document
Klein Breteler, M. (author), Van der Werf, I.M. (author)
Dit verslag geeft een beschrijving van de analyse van de Deltagootproeven met ingegoten basalt, die zijn uitgevoerd in 2005. Het doelvan het onderzoek is het vinden van verbeterde toetsregels voor met gietasfalt ingegoten steenzettingen. Er zijn twee soorten ingietingen getest: (1) half ingegoten met een invieting van 8.5 cm diep (2) volledig...
report 2007
document
Montauban, C.C. (author), Versluis, A. (author)
Inhoud: 1. Inleiding 2. Ontwerp en toetsing 3. Vermoeiing 4. Resultaten 5. Veroudering 6. Spreiding 7. Onderzoek 8 Conclusies 9. Tot besluit 10. Stelling
report 1998
document
Meijers, P. (author)
Het rapport beschrijft de achtergronden van een rekenprogramma om de vermoeiing van asfalt onder golfbelasting te bepalen. De asfaltbekleding is hierbij geschematiseerd tot een elastisch ondersteunde ligger. Met het rekenprogramma zijn een aantal berekeningen gemaakt. Er is een vergelijking gemaakt met het rekenmodel volgens de leidraad asfalt....
report 1993
document
Viergever, M.A. (author)
De belasting door golfklappen op een asfalttalud is opgebouwd uit kansdichtheden van waterhoogten, significante golfhoogten, kansdichtheden golfhoogten per significante golfhoogte, kansdichtheden golfklappen en kansdichtheden van de grootte en plaats van inslag van golfklappen. De golfklappen veroorzaken uiteindelijk een belasting op het asfalt....
report 1992
document
Van Marle, J.G.A. (author)
Naar aanleiding van de vraag naar de duurzaamheid van asfalt in de golfzone wordt in deze notitie nader ingegaan op het golvenaspect. De problematiek wordt toegespitst op de zuidwestelijke havendam Noordland en de noordwestelijke dam van bouwdok Schaar. Met deze dammen is namelijk enige ervaring met duurzaamheid van open steenasfalt. Zodoende...
report 1982
document
Van Marle, J.G.A. (author)
Ten behoeve van het inrichten van proeven naar vermoeiing van open steenasphalt worden in deze notitie enkele relevante grootheden van golven t.p.v. de zuidwestelijke havendam Noordland gegeven. Niet gehinderd door kennis van zaken op het gebied van asphalt rijst echter ook de vraag in hoeverre het mogelijk is dat een soort brosse breuk optreedt...
report 1981
Searched for: subject%3A%22vermoeiing%22
(1 - 14 of 14)