Searched for: subject%3A%22vernieuwing%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Van den Eijnden, R.C.W.M. (author)
Onderzoek en ontwerp voor een voormalig industrieel gebied in de stad Bergen op Zoom. Hoofdvraag welke wordt beantwoord is; Welk stedenbouwkundig ontwerp kan een bijdrage leveren aan de transformatie van een voormalig industrieel gebied, wat fragmentatie in de directe omgeving moet verminderen, in tijden van economische recessie?
master thesis 2014
document
Busscher, K. (author)
In dit afstudeerproject wordt door middel van een ruimtelijk ontwerp de mogelijkheid gecreëerd tot het ontstaan van verschillende publieke domeinen. Dit kan de leefbaarheid in multiculturele stadswijken verbeteren wanneer ingrepen gedaan worden in het leesbaar maken van de openbare ruimte. Met het versterken van territorialiteit, herkenbare...
master thesis 2013
document
Telgt, C. (author)
Dit afstudeerproject richt zich op hoe de inrichting van de openbare ruimte de veiligheidsbeleving van bewoners, bezoekers en passanten kan verbeteren binnen een Vinex wijk. Onveiligheidbeleving en -gevoelens beperken bewoners in het gebruik van hun wijk, terwijl een wijk een plek moet zijn die men de mogelijkheid biedt om intensief met elkaar...
master thesis 2013
document
Lakenman, P.L. (author)
Stedelijke en regionale opgaven, lokaal ruimtelijke opgaven, volkshuisvestingsopgaven en infrastructurele opgaven (bijvoorbeeld: waterbergingsopgaven en hoogwaardig openbaar vervoer opgaven) zijn allen gecompliceerde en belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Stedenbouwkundig ontwerpen en ruimtelijke planning worden meer en meer integrale...
master thesis 2013
document
Stokvis, A.M.L. (author)
In een groot aantal stadswijken in Nederland heeft men te maken met leefbaarheidsproblemen die veroorzaakt worden door sociale, economische en culturele problemen (Aalders, et al., 2008). Om deze problemen aan te pakken is er door de toenmalige Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) een beleid ontwikkeld met een fysieke,...
master thesis 2013
document
Wassenberg, F. (author), Verhage, R. (author)
Dit artikel gaat in op de Franse aanpak van stedelijke vernieuwing, en schetst de omslag van een meer socialere naar een meer fysieke ingrijpende politiek.
journal article 2012
document
Kurth, D. (author), Wassenberg, F. (author)
conference paper 2012
document
Posthumus, H. (author), Kleinhans, R.J. (author), Bolt, G. (author)
book 2012
document
Hendriks, V. (author)
Dit afstudeerproject omvat een binnenstedelijke transformatie opgave waarbij een verouderd industriegebied gerevitaliseerd wordt tot een verlenging van het stadscentrum van Breda. Het plangebied is een onderdeel van de Spoorzone Breda nabij het historisch stadscentrum. De komst van het HogeSnelheidsLijn (HSL) shuttle station heeft als impuls...
master thesis 2011
document
Veldboer, L. (author), Bergstra, M. (author), Kleinhans, R. (author)
Wat gebeurt er als arme wijken door een toename van koopwoningen inkomensdivers worden? Is het resultaat van stedelijke vernieuwing en gentrification een sociale tweedeling of is er tevredenheid met de gegroeide klassenmix? Uit onderzoek van UvA en OTB blijkt dat in Amsterdamse buurten waar tussen 2001 en 2009 de differentiatie van de...
report 2011
document
Van Mourik, M. (author)
De Kop van Isselt in Amersfoort is het meest oostelijke deel van het bedrijventerrein Isselt en kan vandaag de dag getypeerd worden als een onaantrekkelijk niemandsland. Het gebied heeft een strategische ligging aan de rivier de Eem en ligt nabij de Amersfoortse binnenstad, het centraal station en het open Eemlandschap. Op steenworpafstand wordt...
master thesis 2011
document
Mak, A. (author)
master thesis 2011
document
Van den Heuvel, J. (author)
Het doel van deze master thesis was om inzicht te krijgen in hoeverre de ruimtelijke structuur debet is aan de problemen in naoorlogse wijken als Pendrecht en Zuidwijk. Dit in relatie met de huidige aanpak van wijkvernieuwing en herstructurering van deze wijken. Deze vernieuwing en herstructurering is met name gericht op programmatische ingrepen...
master thesis 2010
document
Vaessen, M. (author), De Wolff, H.W. (author)
journal article 2010
document
Van der Pennen, A.W. (author)
Stedelijke vernieuwing is mensenwerk, het brengt mensen bijeen die bepaalde kwaliteiten hebben, die een bepaald belang hebben om te interveniëren in het beleidsproces. Die een belang inbrengen van de partijen, die deelnemen aan het vernieuwingsproces, met de daarbij behorende machtsmiddelen. Wie is de baas? Of wel: welke ruimte genomen wordt en...
journal article 2009
document
De Jongh, M.E. (author)
De term stakeholders, of belanghouders, valt in de corporatiesector steeds vaker. De term wordt vaak in verband gebracht met het cren van invloed van bewoners, organisaties of burgers op de corporatie om hiermee legitimiteit voor de corporatie te verwerven. Dit legitimiteitsvraagstuk kent zijn oorsprong in het maatschappelijk ondernemen. Sinds...
master thesis 2009
document
Van den Ende, T.W. (author)
Stedelijke vernieuwing heeft jarenlang vooral in teken gestaan van vernieuwing van de woningvoorraad. Architectuur student Teun van den Ende kiest in zijn afstudeer rapport een ander vertrekpunt. Zijn stelling is dat de naoorlogse wijk uit meer dan alleen maar woningen bestaat. Ook publieke voorzieningen zijn van oudsher aanwezig in de wijk,...
master thesis 2008
document
Wassenberg, F. (author), Verhage, R. (author), Reinders, L. (author)
De buitenwijken van Franse steden staan niet goed bekend. Rellen. Hoogbouwflats. Troosteloos. Triest. Kansarm. De grands ensembles in de banlieue. In dit rapport vergelijken we Franse en Nederlandse wijken, en tevens het vernieuwingsbeleid in beide landen. Er zijn opvallende overeenkomsten en verschillen.
report 2006
document
Priemus, H. (author)
book 2002
document
Kruythoff, H.M. (author), Haars, A. (author)
book 2002
Searched for: subject%3A%22vernieuwing%22
(1 - 20 of 26)

Pages