Searched for: subject:"verstuiving"
(1 - 4 of 4)
document
Arens, S.M. (author)
In 1995 is in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) een grootschalige verstuiving ontstaan in het gebied van het van Limburg Stirumkanaal. Het zuidelijk deel van dit extractiekanaal is in maart 1995 opgevuld met het oorspronkelijke zand, voor zover dat nog aanwezig was in "depots" die tijdens het uitgraven van het kanaal, circa 100 jaar...
report 1998
document
Arens, S.M. (author), Haring, R.M.K. (author)
De Schoorlse duinen worden gekenmerkt door een afwisseling van grote loopduincomplexen met uitgestrekte loopduinvlaktes. Het grootste deel van het landschap, met uitzondering van de zeereep, is gestabiliseerd, er zijn vrijwel geen actieve verstuivingen. De ingreep, het graven van de kerf, en afplaggen van de achterliggende Parnassiavallei, heeft...
report 1998
document
Aerts, J.C.J.H. (author), de Boer, M.E. (author), Heil, G.W. (author)
Het huidige kustbeleid is erop gericht de kustlijn van 1990 "dynamisch" te handhaven. Als onderdeel hiervan worden regelmatig zandsuppleties uitgevoerd langs de kust. Met dit project wil de TAW en RWS, door het uitvoeren van gerichte metingen, inzicht krijgen in de verstuiving van suppleties waarbij de gebruiksfunctie recreatie centraal staat....
report 1997
document
Löffler, M.A.M. (author), Kraak, A.W. (author)
Dit verslag geeft de resultaten weer van de themamiddag over natuurlijk zeereepbeheer. De themamiddag was primair bedoeld voor de leden van de werkgroep "zandige kusten" van de Technische Adviescommissie van de Waterkeringen (TAW-C), maar stond ook open voor andere belangstellenden. De middag is georganiseerd door drs. J. de Ruig ...
report 1993
Searched for: subject:"verstuiving"
(1 - 4 of 4)