Searched for: subject%3A%22vismigratie%22
(1 - 5 of 5)
document
Nolte, A.J. (author), Wesselius, C.M. (author), Van der Kaaij, T. (author)
Voor het verbeteren van de vismigratie tussen Waddenzee en IJsselmeer wordt de vismigratierivier onderzocht De vismigratierivier bij het sluiscomplex Kornwerderzand bestaat uit een doorgang door de Afsluitdijk en een traject aan de Waddenzeezijde en de IJsselmeerzijde. Om het waterbeheer te reguleren en een zoutlast naar het IJsselmeer te...
report 2014
document
Tydeman, P. (author)
Eén van de proefgebieden waar binnen het Europese INTERREG-project ComCoast informatie wordt verzameld over de gevolgen van de blootstelling van binnendijkse gebieden aan zeewater, is de Breebaartpolder, een ca 60 ha grote polder in het noordoostelijk kustgebied van de provincie Groningen. De polder is geheel omsloten door dijken en is mede...
report 2005
document
Janssen, G.M. (author)
Het beleidsmatige streven om te komen tot herstel van estuariene gradiënten in het Waddengebied vindt wetenschappelijke ondersteuning in de verwachting dat dit een ecologische meerwaarde betekent van de huidige situatie. Deze ecologische meerwaarde uit zich in een toename van de habitatdiversiteit in de vorm van een uitbreiding van het...
report 2000
document
Bol, R. (author)
In het voorjaar van 1994 is de Praktijkproef Visintrek uitgevoerd. De praktijkproef betreft een aantal experimenten met aangepast beheer van de Haringvlietsluizen. De aanpassing betreft het in beperkte mate openzetten van enkele schuiven bij vloed, zodat zout water het zoete Haringvliet kon binnendringen. Het doel van de proefneming was...
report 1996
document
Klinge, M. (author), Grimm, M.P. (author)
De aanwezigheid van de zeeforel (Sakni Trutta L.) rond het sluizencomplex met de nadruk op het buitenhavengebied. In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland is er door Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v. een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van zeeforel in het buitenhavengebied van het sluizencomplex IJmuiden. Het...
report 1992
Searched for: subject%3A%22vismigratie%22
(1 - 5 of 5)