Searched for: subject%3A%22vlaardingen%22
(1 - 8 of 8)
document
Kroon, E.J. (author), Huisman, D.J. (author), Bourgeois, Q. P.J. (author), Braekmans, D. (author), Fokkens, H. (author)
The introduction of the Corded Ware Culture (3000–2500 BCE) is considered a formative event in Europe's past. Ancient DNA analyses demonstrate that migrations played a crucial role in this event. However, these analyses approach the issue at a supra-regional scale, leaving questions about the regional and local impact of this event unresolved...
journal article 2019
document
Verhagen, H.J. (author)
An overview of the upgrade of the railroad dike in Vlaardingen to a full sea defence, creating in this way a multifunctional flood defence.
report 2016
document
Van der A, E.C. (author)
Restauratie en uitbreiding van het "Huis met den Lindeboom" in de context van historisch Vlaardingen.
master thesis 2012
document
Van der Zon, F. (author)
book 1991
document
Van der Zon, F. (author)
book 1991
document
Strik, J.F.J. (author)
Het geheel bestaat uit 4 delen. Deel 1 begint met de probleembeschrijving : een aan te leggen dijk kruist een haventoegang. Voor dat probleem worden mogelijke oplossingen aangedragen, en afgewogen aan de hand van een aantal criteria. De afweging leidt tot een keuze : de bouw van een nieuwe keersluis. In deel 2 krijgt de keersluis gestalte : er...
master thesis 1989
document
Anonymus, A. (author)
In het kader van de aanpassingswerken dient o.a. het gedeelte van de Deltadijk langs de spoorbaan in de bebouwde kom van Vlaardingen uiterlijk op 1 januari 1990 operationeel te zijn. Ter plaatse van de kruising van deze dijk met de Bui tenhaven moet een nieuwe sluis worden gebouwd omdat de oude bestaande sluizen een te lage kerende hoogte hebben...
report 1984
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1983
Searched for: subject%3A%22vlaardingen%22
(1 - 8 of 8)