Searched for: subject:"volkshuisvesting"
(1 - 20 of 69)

Pages

document
Priemus, H. (author)
Op 1 juni 2015 was ik 50 jaar verbonden aan de Technische Universiteit Delft, sinds 1 september 1977 als hoogleraar. Deze mijlpaal was aanleiding voor mij om enkele autobiografische notities inzake mijn werkzaamheden in de periode 1965-2015 te bundelen. Ik werk vier onderzoekssporen uit: volkshuisvesting; bouw en vastgoed; ruimtelijk en...
book 2015
document
Stephens, M. (author)
Is het Britse, liberale volkshuisvestingssysteem een voorland van de Nederlandse woningmarkt? Wat zou dit betekenen voor de betaalbaarheid van verschillende eigendomsvormen, woningtypen en woningmarktregio's?
conference paper 2014
document
Van Loon, M.P. (author)
Onderzoeksrapport naar de belemmeringen die mensen hebben om voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te kiezen, bevattende een literatuurstudie naar collectief particulier opdrachtgeverschap, een literatuurstudie naar de beslissing om te verhuizen en een eigen veldonderzoek naar de belemmeringen die mensen hebben om voor collectief...
master thesis 2013
document
Van Emstede, C.I.C. (author)
De Justus van Effencomplex in Spangen, dat architect Michiel Brinkman in 1918 ontwierp, werd in 1985 bijgeschreven in het monumentenregister. Een ingrijpende renovatie vondplaats tussen 1983 en 1989 in het kader van de Rotterdamse stadsvernieuwing. In 2010 was het complex echter opnieuw in zo een slechte conditie dat werd besloten tot een tweede...
book chapter 2012
document
De Jong, A.P. (author)
Due to a large vacancy in real estate, temporary use of vacant buildings is becoming more common. This qualitative exploring research adresses characteristics of temporary use in the Netherlands and the socioeconomic value of temporary use in terms of the contribution to the neighborhood economy and upward mobility of individuals.
master thesis 2012
document
Van der Lans, J. (author)
conference paper 2011
document
Priemus, H. (author)
conference paper 2011
document
Steenbeek, R. (author)
conference paper 2011
document
Zijlstra, S. (author)
In dit proefschrift staan klantgestuurd voorraadbeleid van woningcorporaties en de empowermenteffecten voor bewoners centraal. De centrale probleemstelling omvat wat klantgestuurd voorraadbeleid is (definitie), welke vormen van klantgestuurd voorraadbeleid zijn te onderscheiden (categorisatie), wat de beoogde effecten zijn en tot welke effecten...
doctoral thesis 2011
document
Elsinga, M.G. (author)
public lecture 2011
document
Van Bortel, G.A. (author)
De sociale volkshuisvesting is volop in beweging en woonvereniging Patrimonium Barendrecht beweegt mee. De Europese regelgeving voor woningcorporaties is het gesprek van de dag. Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, spreekt van ‘een politieke gijzeling van de woningmarkt’. Maar is de toekomst echt zo somber als wordt gesuggereerd?...
lecture notes 2010
document
Te Winkel, W.J. (author)
master thesis 2008
document
Kullberg, J. (author)
book 2001
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Conijn, J.B.S. (author), Lamain, C.J.M. (author)
book 1999
document
Conijn, J.B.S. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Conijn, J.B.S. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Heeger, H. (author), Philipsen, E. (author)
report 1999
Searched for: subject:"volkshuisvesting"
(1 - 20 of 69)

Pages