Searched for: subject%3A%22voorland%22
(1 - 7 of 7)
document
van der Reijden, Ineke (author)
Een groot deel van het dijktraject tussen Koehool-Lauwersmeer (KL) aan de Waddenzee voldoet nog niet aan de normering. Zo ook de zogenaamde ‘groene dijk’, welke volledig uit grasbekleding bestaat. Dit dijktraject voldoet niet voor het faalmechanisme Gras Erosie Buitentalud (GEBU), mede door een te hoge hydraulische belasting. Momenteel is...
student report 2019
document
Van den Ham, G. (author), Van der Ruyt, M. (author)
Deze rapportage betreft het onderdeel Zettingsvloeiing en Afschuiving onder het SBW project Buitendijkse zones en afslagbeheer. In de evaluatie van de VTV 2006 kwam naar voren dat deze een gedetailleerde toetsing op zettingsvloeiing mist alsmede uitgebreide aanwijzingen voor het uitvoeren van een geavanceerde toetsing. In deze rapportage wordt...
report 2009
document
Van den Berg, F. (author)
In het voorland van de dijk kunnen verschillende faalmechanismen optreden. Deze faalmechanismen kunnen er de oorzaak van zijn dat hierdoor andere faalmechanismen van de dijk kunnen optreden. In deze rapportage is een (voorlopige) toetsmethodiek hiertoe beschreven. Deze toetsmethodiek beschrijft de toetsing op piping, macro-stabiliteit en...
report 2009
document
Hoffmans, G. (author)
Het buitendijkse gebied keert geen water en hoeft daarom volgens de Wet niet te worden getoetst, echter het beïnvloedt wel de sterkte van de primaire waterkering. Door de schurende werking van water als gevolg van golven en stroming (inclusief turbulentie) erodeert het buitendijkse gebied in de tijd en neemt de sterkte van de primaire...
report 2009
document
Schelfhout, H.A. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author)
In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de huidige beschikbare kennis en leemten daarin en de op dit moment beschikbare rekenmodellen. De faalmechanismen van dijken van voorland en dijken worden behandeld met veiligheidseisen, belastingen en sterktes. Het doel daarvan is om inzicht te krijgen in de specifieke onderdelen van het project,...
report 2008
document
Van der Most, H. (author)
report 1979
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1973
Searched for: subject%3A%22voorland%22
(1 - 7 of 7)