Searched for: subject:"vrije%5C-sectorwoningen"
(1 - 1 of 1)
document
Conijn, J.B.S. (author)
Onderzoek in opdracht van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, de Directie Coördinatie Bouwbeleid van het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen.
book 1989