Searched for: subject:"waal"
(1 - 20 of 20)
document
Verschuren, Dionne (author)
This research focuses on the impact of extreme low river discharges, meaning discharges below 1200 m2/s at Lobith. In 2018 extreme low river discharges in the river Rhine led to congestions in the main Dutch part, called the river Waal. The river Waal is an important river for inland navigation, but during low discharges the...
master thesis 2020
document
Hendriksen, Merel (author)
master thesis 2018
document
Gribnau, Thomas (author)
Since its invention, the Atomic Force Microscope has emerged into one of the most useful tools in<br/>nanotechnology due to its acclaimed abilities in exploring surface topography, micro- and nanoscale manipulation<br/>and characterization. The nonlinear interaction between the cantilever tip and the sample surface<br/>has been studied in great...
master thesis 2017
document
Luijendijk, Pauline (author)
Steenfabrieken en uiterwaarden, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op zoek naar klei paradeerden ze langs de rivier, waardoor het landschap gevormd werd voor de rivier. Door een samengaan van natuurlijke processen en menselijk handelen bleef bijzondere flora en fauna achter, maar ook ovenlichamen en hoge schoorsteen die herinneren aan...
master thesis 2016
document
Kisoensingh, J. (author)
Over the last centuries, Dutch rivers such as the Rhine have been heavily trained for the purpose of the safe discharge of water, sediment and ice, and navigability. After the notorious flood events of 1993 and 1995 along the Rhine, new large-scale river works were initiated, such as the Room for the River (RfR) programme, to increase flood...
master thesis 2015
document
Van Denderen, R.P. (author)
Bed level changes during a flood can have large influence on the safety against flooding and the navigational function of a river. In 1997 measurements were carried out in the Waal during a flood. These measurements present an average decrease of the bed level in the order of 10 cm over a 10 km reach which is much larger than expected from the...
master thesis 2014
document
Kruijt, M. (author)
Groynes are commonly used in the major rivers in the Netherlands. They confine the flow of the river to a main channel but also act as resistance element once submerged and in that way influence the stage discharge relationship of the river. Several formulas exist describing groynes as a drag resistance. Another possible way of determining their...
master thesis 2013
document
Van Adrichem, H.L.A. (author)
Large-scale river projects are executed on the Dutch rivers to meet increased flood conveyance standards. Because the projects bring variation to the standardised river profile, they are expected to induce increased river dynamics. The consequences are higher dredging costs and more disruption to inland navigation. All river intervention plans...
master thesis 2013
document
Van 't Veld, A.C. (author)
Het doel van dit rapport is als volgt: “Het realiseerbare regelbereik van langsdammen in de Waal bepalen, waarbij een zo groot mogelijke bijdrage aan de gewenste verandering in de afvoerverdeling bij de Pannerdensche Kop in de scenario’s Piekafvoer en Hoge afvoer & storm wordt behaald, zonder dat dit resulteert in negatieve gevolgen bij de...
bachelor thesis 2012
document
Bardoel, J.W.S. (author)
Rijkswaterstaat is responsible for maintaining the fairway of the river Waal for navigation for more than a hundred years. In the past problem areas, which cause hindrance for navigation and block the fairway, were prevented with structural measures. Dredging was used as a last resort. In 2005 the desired fairway depth was increased from BRV -2...
master thesis 2010
document
Schepman, F.E. (author)
De rivier de Waal is voor Nederland de belangrijkste verbindingsroute in het goederenvervoer over water. De verwachting is, dat in de toekomst zowel het aantal scheepvaartbewegingen als de getransporteerde vracht per schip aanzienlijk zullen toenemen. Om de veiligheid en vlotheid van het transport te kunnen blijven garanderen is het Waalproject...
master thesis 2001
document
Siegfried, A. (author)
Veldonderzoek naar het effect van baggermaatregelen (zowel baggeren als storten) in de Waal op de morfologie van de rivier.
master thesis 2000
document
Franca, M. (author)
The importance of the Rhine and its branches is unquestionable. It has an important role as an attraction point to human activities and as a navigation channel from the North Sea into Europe. The present report is one of the numerous studies made for the Rhine branches, in this case the River Waal. The main "tool" used during this work is SOBEK,...
master thesis 1998
document
Pruisken, H.J.A. (author)
Rijkswaterstaat, Directie Oost Nederland gaat de komende jaren investeringen doen in de capaciteit en de veiligheid van de hoofdtransportas Waal ten behoeve van de scheepvaart. De vaarwegcapaciteit van de Waal moet worden verhoogd. Eén van de knelpunten in de rivier is de bocht bij St. Andries die niet voldoet aan de veiligheid en de vereiste...
master thesis 1996
document
Elsman, R. (author)
In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de studie "Afgedamde Maas afgedamd?" Om de Wilhelminasluis historisch te kunnen plaatsen en om een beeld te krijgen van zijn oorspronkelijke functie, wordt in hoofdstuk 3 de scheiding van Maas en Waal beschreven. In aanvulling hierop geeft hoofdstuk 4 een beeld van het beleid rond de sluis en de...
master thesis 1990
document
Pröpper, B.J.H. (author)
Eén van de "bottle-necks" in de druk bevaren route is de serie bochten in de Waal bij Nijmegen, (zie bijlage 2). Hier blijkt de bevaarbare breedte niet te voldoen aan de gestelde eisen. Op sommige plaatsen is de bevaarbare breedte zelfs maar 60% van de vereiste breedte. Onder bevaarbare breedte wordt verstaan die breedte van de vaarweg die...
master thesis 1988
document
Hop, J.A.J. (author), Swanenberg, A.T.P. (author)
Bij Rijkswaterstaat is er een behoefte om een beter inzicht te verkrijgen in het onderhoud van natte infrastructuur in het algemeen. Met name het gedrag van de diverse constructies onder verschillende natuurlijke omstandigheden en de invloed van het plegen van onderhoud daarop alsmede de financiële aspekten die daarbij optreden zijn een nog...
master thesis 1987
document
Bormans, R.M.M.J. (author)
In de praktijk en met name in de rivieren zijn nog maar weinig turbulentie metingen gedaan. Ofschoon wel reeds vele modelmetingen zijn verricht is zodoende nog maar weinig bekend over turbulente fluctuaties in de praktijk. Daar komt nog bij dat de schaling van turbulente grootheden van model naar praktijk nog steeds vrij onzeker is. In een model...
master thesis 1986
document
Langen, R. (author)
In dit rapport is een onderzoek verricht naar de dijkverbetering aan de Waal bij Waardenburg. De aanleiding hiertoe was het feit, dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat overeenkwam de bandijken te dimensioneren op een afvoer bij Lobith van 18000 m3/s. Deze maatgevende afvoer heeft een overschrijdingfrequentie van 1/3000 per jaar. Bij het...
master thesis 1978
document
Nijdam, H. (author)
Bij bochtafsnijdingen in rivieren is het van belang, o.a. voor de scheepvaart, dat we de nieuwe bodemligging kunnen voorspellen zodat we niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Er zijn diverse methoden waarmee we de bodemligging kunnen voorspellen: Bodemligging uitrekenen met behulp van continuïteits- en bewegingsvergelijkingen;...
master thesis 1973
Searched for: subject:"waal"
(1 - 20 of 20)