Searched for: subject%3A%22wachttijden%22
(1 - 5 of 5)
document
Boeyinga, J. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft een simulatiestudie plaatsgevonden gericht op de toekomstige capaciteit van het sluizencomplex Zeetoegang IJmond tussen zee en het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. Hiertoe is een simulatiemodel gebruikt dat is ontwikkeld door PMSS (Port and Maritime Systems Simulation). Dit model is ontwikkeld ter beoordeling...
report 2012
document
Looije, D. (author)
In dit bachelorproject is gekeken hoe er met behulp van een simulatiemodel factoren aangewezen kunnen worden die van invloed zijn op de wachttijden op de poliklinieken Radiologie en Orthopedie in het LUMC. Op deze manier wordt gekeken wat een goede strategie zou kunnen zijn om deze problemen aan te pakken.
bachelor thesis 2010
document
Hakstege, C.G. (author)
Ontwerp van een olieterminal voor Paktank bij Singapore op een kunstmatig eiland voor de kust. Uitvoering in vier fasen met een groot aantal aanlegplaatsen. In dit rapport wordt de benodigde capaciteit bepaald door wachttijdberekingen.
master thesis 1994
document
Mulders, R.A. (author)
Oe Braakmanhaven bij Terneuzen is volledig in gebruik door de vestiging van DOW Benelux NV, waar voornamelijk aardolie producten worden verwerkt. De aan- en afvoer van deze vloeistoffen en gassen wordt voornamelijk verzorgd door schepen, waarvan het aantal en de overgeslagen hoeveelheden zodanige vormen hebben aangenomen dat de bezettingsgraad...
master thesis 1989
document
Bouwmeester, J. (author)
lecture notes 1984
Searched for: subject%3A%22wachttijden%22
(1 - 5 of 5)