Searched for: subject%3A%22wapening%22
(1 - 3 of 3)
document
Bos, F.A. (author)
Dit project betreft het zoeken naar, en in detail uitwerken van, een constructie-methode voor het bouwen van de afritten van de Blankenburgtunnel. Het gebruik van een bemalen bouwput is niet toegestaan in verband met de omgevingsschade. In dit voorstudierapport Zijn alle bekende methoden voor een bouwkuip-constructie beschreven en met elkaar...
master thesis 1991
document
Van Kleunen, P.J. (author), Groeneveld, P.N.A. (author)
Sinds de ontwikkeling en beschrijving van het gewapende grond principe door de Franse architect Henri Vidal is er veel onderzoek gedaan naar het gedrag van gewapende grond konstrukties. Dit onderzoek betrof zowel laboratorium onderzoek als metingen aan gewapende grondkonstrukties op ware grootte en op speciale proefmuren.
master thesis 1987
document
Schep, M.T.A. (author), Verzantvoort, F.A.M. (author)
Dit deel van het afstudeerwerk bevat de deelstudie beton. Het doel van deze deelstudie is te onderzoeken in hoeverre het Noord-profiel bruikbaar is voor een tweede Beneluxtunnel. Om de bruikbaarheid na te gaan zijn een aantal varianten doorgerekend in gewapend en voorgespannen beton. In de licht belaste tunneldoorsneden, langs de rivieroever,...
master thesis 1986