Searched for: subject%3A%22waterbouwkundige%255C%2Bconstructies%22
(1 - 8 of 8)
document
Schijndel, S.A.H. van (author), Jong, R.J. de (author)
report 1998
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1996
document
Kolkman, P.A. (author), Jongeling, T.H.G. (author)
Het onderwerp wordt benaderd vanuit de hoek van de hydrodynamica en van de toegepaste mechanica, waarbij een zekere kennis van beide vakgebieden aanwezig wordt verondersteld. Hiervan uitgaande worden de interactieverschijnselen behandeld. Dit boek is niet uitputtend, maar wel worden grondslagen gepresenteerd waardoor de nogal specialistische...
report 1996
document
Steetzel, H.J. (author)
Dit rapport gaat in op de formulering van een advies inzake de toetsingsregels voor de vormgeving van de aansluiting tussen verschillende waterkeringsconstructies.
report 1995
document
Van Rhee, C. (author)
De klepstuw kan in een terruggekoppelde trilling raken, als bij een zekere afvoer de lucht onder de straal wordt weggezogen en vervangen door water. De terugkoppeling treedt op via ingesloten water. Dit verslag geeft de resultaten van een theoretisch model ter bepaling van de negatieve demping benedenstrooms van de stuw die het gevolg is van de...
master thesis 1984
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 1984
document
Stuip, J. (author)
In deze cursusbijdrage wordt aangegeven hoe, op grond van enkele recente ervaringen, met grote waterbouwkundige werken het realisatieproces bij voorkeur kan verlopen. De diverse fasen in het realisatie proces worden kort toegelicht. Bij de behandeling van de vormgevende fase wordt de invloed van o.a. de persistentie van belastingen en sterkte en...
report 1980
document
Van de Velde, P.A. (author)
lecture notes 1976
Searched for: subject%3A%22waterbouwkundige%255C%2Bconstructies%22
(1 - 8 of 8)