Searched for: subject%3A%22waterkracht%22
(1 - 10 of 10)
document
Schaap, A. (author), Geurts, F. (author), Van den Berg, M. (author), Stolk, N. (author)
report 2010
document
Van Duivendijk, J. (author)
Vraag en aanbod van electriciteit, waterkracht uit rivieren, stuwmeren, reservoirs, stuwdammen, turbines, voorbeelden (Kainji, Opac, PAC), kleinschalige waterkracht, waterkracht in Nederland. Koelwatersystemen, windenergiesystemen, golfenergie, OTEC.
lecture notes 1997
document
Anonymus, A. (author)
Deze nota is het verslag van de eerste fase van de studie met betrekking tot de bekkenbouw voor een PACbekken voor de kust. Het doel van deze eerste fase is het kiezen van èèn of enkele voorkeursvarianten op basis van verkennende berekeningen en beschouwingen, uitgaande van de doelstellingen, omschreven in het projectplan. De eerste fase voor...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
Uitgangspunt voor de vergel ijkende studie naar bekkendijken vormt het projectplan, later aangevuld met twee hogere bekkens, 5 hoofdvar ianten worden onderscheiden, nml. bekkens met een hoog en laag waterstand van: + 18/+ 12 m; + 25/+ 16 m; + 40/+ 26.5 m; + 50/+ 40 m; + 60/+ 47.5 m. Hoofdeis te stellen aan de bekkendijk is waterkering met...
report 1985
document
Samenvattend rapport van een studie naar de mogelijke aanleg van een pompaccumulatiecentrale (PAC) in Nederland. Hierbij zijn drie bekkenvarianten bekeken (hoog middel en laag).
report 1985
document
Begemann, C.L. (author)
Overzicht van pomp-accumulatie centrales. Jaartal geschat
lecture notes 1965
document
Begemann, C.L. (author)
Benodigd onderzoek, bepaling ledingtracée, reservoirwerk, watervang, zuiveringsinstallatie, ondergrondse waterkrachtwerken, tunnels, hoogspanningslijnen, vismigratie en houttransport.
lecture notes 1965
document
Begemann, C.L. (author)
Inleiding - economische beschouwingen, bepaling van vermogen, werkingswijze, belastingsdiagram, typen waterkrachtwerken, bepaling valhoogte, bepaling van te benutten debiet, dwarsprofielen, aftapwerk, reservoir,pompaccumulatiecentrale, rivierwerken, getijdencentrales, drukstoot, drukleiding.
lecture notes 1965
document
Brouwer, A.R.H. (author)
Entreerede als buitengewoon hoogleraar.
public lecture 1955
document
Van Mourik Broekman, G.H. (author)
public lecture 1924
Searched for: subject%3A%22waterkracht%22
(1 - 10 of 10)