Searched for: subject%3A%22waterkrachtcentrale%22
(1 - 9 of 9)
document
Kranenbarg, J. (author)
report 2005
document
Visser, C.W. (author)
In dit rapport is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het opwekken van energie met waterkracht in de omgeving van het Julianakanaal en de Grensmaas (Zuid-Limburg). Het Julianakanaal is een scheepvaartkanaal dat water onttrekt aan de Maas benedenstrooms van Maastricht. Het huidige debiet door het Julianakanaal, ter grootte van 15 m3/s,...
master thesis 1995
document
Hamers, E.P.M. (author)
In de rivier de Niger in Nigeria zal ter hoogte van Onitsha een dam worden gebouwd. Deze dam met een lengte van ongeveer 3200 m moet een reservoir creeren door opstuwing van het water van de Niger. De door de gehele dam veroorzaakte waterstandsverhoging beoogt in de eerste plaats opwekking van energie middels een waterkrachtcentrale. Doordat het...
master thesis 1989
document
Pherai, R.D. (author)
Het verslag bestaat uit 3 delen: Deel A: vooronderzoek - probleem definitie en inleiding. Deel B: Ondergrondse centrale -Energieberekeningen. Deel C: Ondergrondse centrale -Globale dirnensionering van enige onderdelen.
master thesis 1988
document
Clarisse, I.A. (author)
In dit afstudeerverslag is de mogelijkheid onderzocht van een waterkrachtcentrale in de rivier de Roer op Nederlands grondgebied. Als mogelijke locaties komen naar voren Vlodrop en Lerop. Bij Vlodrop is de mogelijkheid van een centrale met een stuwmeer op Duits grondgebied. De politieke gevolgen van deze geografische ligging van het stuwmeer...
master thesis 1986
document
De Kock, A.C.M. (author)
Als eis is gesteld dat men probeert zoveel mogelijk energie op te wekken met een zo'n klein mogelijk reservoir. Er wordt rekening mee gehouden dat de theeplantage in de toekomst meer vermogen nodig zal hebben. Het reservoir peil komt te liggen op NP+ 210,50 m, zodat een re servoirdiepte wordt bereikt van 9,50 m. De reservoirinhoud bedraagt nu...
master thesis 1986
document
Jadoenathmisier, G.A. (author)
In dit onderzoek is de constructieve uitwerking van een waterkachtcentrale in het Julianakanaal behandeld. De locaties zijn Born en Maasbracht. Het onderzoek bevat: - Hydraulische berekeningen - Natuurrandvoorwaarde - Functionele analyse - Hoofdafmetingen waterkrachtcentrale - Toe- en afvoerkanalen - Bouwmethode - Stabiliteitsberekeningen - Turbine
master thesis 1985
document
Van Essen, A. (author)
In hoofdstuk 2 (orientatie) wordt, na een overzicht van de verschillende plannen die in het verleden voor een Maas- Rijnverbindinggemaakt zijn, een beschrijving gegeven van Maas en Rijn en het tussenliggende gebied. De huidige ontwikkelingen op energiegebied worden kort uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt -na het formuleren van de ontwerpcriteria...
master thesis 1983
document
Tiemersma, J.J. (author)
Behandeld wordt een all-hydra systeem op Sri Lanka, waarin, met zekere betrouwbaarheid, door integratie van reservoirs middels elektrische koppeling de in een aantal centrales op te stellen vermogens zodanig gekozen zullen worden, dat, gegeven de aanvoer-debieten en reservoirgrootten, zoveel mogelijk energie geproduceerd kan worden. De hier...
master thesis 1982
Searched for: subject%3A%22waterkrachtcentrale%22
(1 - 9 of 9)