Searched for: subject%3A%22waterlinie%22
(1 - 3 of 3)
document
Beliavskaia, Daria (author), Bonnewell, Rachel (author), Cobben, Nicolle (author), van Eck, Miriam (author), Hofman, Jasmijn (author), KUO, SUI-HUI (author), van Loon, Frits (author), LU, WANSU (author), Maring, Sanne (author), NAMWANJE, PRISCILLA (author), Nguyen, Kimberley (author), van Oevelen, Lotte (author), van Os, Pieter (author), Pouderoijen, Michiel (author), Schüll, Martine (author), Yang, Fudai (author), Zhang, Xinyu (author)
This booklet shows the process and results of Ode aan de Hollandse Waterlinies, a project developed in the elective course Landscape Architecture ON site. Research, analysis and Sense of Place formed the base of this project. The central aim of this course was to express the given site in a project at the interface between landscape architecture...
student report 2021
document
Schaafsma-Tilstra, M. (author)
In Nederland liggen duizenden kilometers dijk. Veel van die dijken zijn eeuwenoud en vormen gezichtsbepalende en karakteristieke elementen in het landschap. Een deel van deze dijken is nog in functie en beschermt ons tegen overstromingen door rivier- en zeewater. De overige hebben hun waterkerende functie verloren en liggen als relicten van...
report 2013
document
Eggink, D.A. (author)
In dit project is aan de hand van locatiespecifieke kenmerken een strategie opgesteld voor de ontwikkeling van het buitengebied tussen Utrecht, De Bilt, Zeist en Bunnik. Beleidsmatige opgaven als de Deltametropool en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn het kader waarbinnen het project vorm heeft gekregen. Geprobeerd is om de verstedelijkingsdruk...
master thesis 2004