Searched for: subject%3A%22watermanagement%22
(1 - 20 of 49)

Pages

document
Raszka, Patrycja (author), Chen, Ningyi (author), Mengel, Fynn (author), Snow, Josh (author), LAI, Kevin S.F. (author), Armstrong Hall, Felix (author), Imasaki Afonso, Victoria (author), Moonen, Siirilotta (author), van Sabben, Pepijn (author)
With combined efforts from water management, architectural and hydraulic engineering students, an interdisciplinary and resilient design is set up for the Paraná Delta. The design relates to all the current environmental, architectural and flood risk challenges - among others, as well as the potential issues in the future since the Paraná Delta...
student report 2023
document
van Haaren, Bas (author)
Rapid urbanization has altered the natural hydrological cycle of the Tub Ma catchment, inducing major floods after heavy rainfall events. For that reason, structural mitigation measures were built, including floodwalls along the channel and a pumping station at the outlet. However, no operational rules were available for operating the river...
master thesis 2020
document
Pleij, Markus (author)
With climate change increasing its mark on all aspects of the hydrological cycle, societies all over the world living in flood-prone areas are increasingly exposed to flood hazards. In many parts of the world, especially in less developed areas, societies lack knowledge and data to predict future flood events. By predicting a future flood event,...
master thesis 2020
document
Pleij, markus (author)
The drinking water company PDAM Tirtawening has two pipelines that supply raw water to the treatment plant. The pipelines stretch out for 31 kilometers from Chikalong(small nearby town) to the treatment plant in Badaksinga in Bandung. For one of those pipelines the current flow to the treatment plant is well below the design flow. The original...
student report 2019
document
Lakerveld, Stijn (author)
Because the earth loses her heat less efficient, the average global temperature rises. As a result, more extreme weather conditions occur. In urban environments, rain during these extreme weather conditions cannot be discharged immediately. A Polder Roof, a combination of a blue and green roof, provides a solution for this problem. This roof...
bachelor thesis 2018
document
Koppes, Fabian (author), van der Veer, Machiel (author), Veldt, Timo (author), Marif, Kizjè (author), Smits, Roy (author)
Due to climate change and growing cities, water scarcity is becoming one of the futures biggest problems. On top of that, the population and prosperity of cities around the equator are growing fast. Meaning that the need for electricity, cooling and drinking water will grow fast in the following decades. ROTEC’s vision is that these growing...
student report 2018
document
van der Voorn, Tom (author), Quist, J.N. (author)
This paper analyses five major transitions in watershed management in the Lower Mississippi River from the early 19th century to the present. A conceptual framework is developed for analysing the role of visions, agency, and niches in water management transitions and applied to a historical case on water management in the Lower Mississippi...
journal article 2018
document
Stoop, B. (author), Bouziotas, D. (author), Hanssen, J.L.J. (author), Dunnewolt, J. (author), Postma, M.G. (author)
The province of Ca Mau is the southernmost part of Vietnam and the Mekong Delta. The water system of Ca Mau faces multiple challenges, both in its coastal zone and in its inland regions. the coastal zone in the province. In view of this, this study presents an integrated approach for combined coastal and inland water management in Ca Mau, under...
report 2015
document
Hoogland, M. (author)
Door het creëren van een bufferzone langs het Haringvliet ontstaat een dynamisch landschap. Dit landschap is adaptief aan ontwikkelingen in de toekomst wat betreft het openen van de Haringvlietsluizen (zoet-zout gradiënt, getij) en de toenemende hoeveelheden water vanuit de Noordzee en het Haringvliet. Het ontwerp is benaderd vanuit 4...
master thesis 2014
document
Visschedijk, A.B.M. (author)
The Greater New Orleans area suffers from flooding caused by extreme rainfall events on a yearly basis. Since most stormwater is flushed into the drainage system via mostly impervious surface, water does not infiltrate into the ground, which causes subsidence due to soil drying out, which causes damages to roads, buildings and underground...
master thesis 2014
document
Van Berchum, E.C. (author), Van Corven, T.A.W. (author), Hessels, T.M. (author), Kuijk, D. (author), Van Oosten, J. (author), Zorgdrager, A. (author)
The Thua Thien-Hue province is located in the centre of Vietnam. It is characterized by the short distance between the mountains in the west and the coast of the South China Sea in the east. Two large rivers flow through the province, fed by multiple smaller rivers from the mountains. The Bo River flows through the northern part of the province...
student report 2014
document
Kothuis, B.L.M. (author), Heems, G.C. (author)
In dit proefschrift leggen Heems en Kothuis uit waarom overstromings- dreiging bij de meeste Nederlanders ‘niet leeft’. Zij beantwoorden vanuit sociaal cultureel perspectief de vraag hoe Nederlanders aan het begin van de 21e eeuw betekenis geven aan de omgang met waterveiligheid. Na de (bijna) overstromingen van de rivieren in 1993 en 1995 zette...
book 2012
document
Anonymus, N.N. (author)
In the last decade, the Fourth National Policy Document on Water Management (Vierde Nota waterhuishouding), the Water Management in the 21st Century Advisory Committee (Commissie Waterbeheer 21e eeuw) and the National Administrative Agreement on Water (Nationaal Bestuursakkoord Water) represented an important impulse for water management. With...
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
Beleidspland voor het waterbeheer in volledige breedte voor de jaren 2009-2015. Uitwerking van de voorstellen van de 2e Deltacommissie (Cie Veerman). Watervisie en hoofdlijnen waterveiligheidsbeleid. Ruimtelijke aspekten van water, duurzame watervoorziening voor Nederland. Uitwerking in Stroomgebiedbeheerplannen (deze zijn als afzonderlijke...
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
Het BPRW gaat over de grote wateren in Nederland. Wateren die heel verschillend zijn en uiteenlopende functies vervullen voor mens en natuur. Wateren die tegelijkertijd sterk met elkaar samenhangen en – in lijn met het rapport ‘Samen werken met water’ van de Deltacommissie 2008 en de kabinetsreactie daarop – als systeem moeten worden benaderd....
report 2009
document
Te Riele, H. (author), d'Haese, N. (author), Henneman, P. (author), Avelino, F. (author)
Dit rapport koppelt gebiedsontwikkeling – hét kernbegrip uit de ruimtelijke ordening van dit moment in Nederland - aan transitiesturing. Het doet dat aan de hand van een voorbeeld, de corridor Rotterdam-Antwerpen, ofwel de Corazone. De auteurs willen ermee de herontwikkeling naar duurzame systemen laten doorklinken in ons denken over ruimtelijke...
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en...
report 2008
document
van der Linde, G.H.M. (author), Kind, J. (author), Roosjen, R. (author), Schol, E. (author), Derriks, H. (author), Roodbol, H. (author)
Het rapport bevat een aantal casestudies van waterbouwkundige projecten in Nederland. Per casestudy wordt er vooral ingegaan op het onderzoeks- en besluitvormingsproces. Het besluit wordt geanalyseerd en beoordeeld met de kennis van nu. Is de juiste keuze gemaakt? En zijn alle doelen gehaald en/of de onderzoeksvragen beantwoord? De volgende...
report 2004
document
Van den Ende, K.C.J. (author), Garritsen, T. (author), Ubbels, A. (author)
Een kleine twee jaar geleden is het onderzoeksprogramma Waterverkenningen gestart. Relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de mogelijke betekenis voor het waterbeleid zijn verkend. In deze notitie zijn de kernpunten uit de verkenningen neergezet als suggesties voor een nieuwe beleidsagenda. De hierin geformuleerde punten voor het beleid...
report 2001
document
Stumpe, J. (author), Tielrooij, F. (author)
O.a. in verband met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering is de Commissie Waterbeheer 21e eeuw verzocht een advies uit te brengen over de waterhuishoudkundige inrichting van Nederland. Na een uitvoerige analyse en het formuleren van uitgangspunten voor een nieuw beleid komt de Commissie met aanbevelingen voor een andere aanpak van het...
report 2000
Searched for: subject%3A%22watermanagement%22
(1 - 20 of 49)

Pages