Searched for: subject%3A%22waterrecht%22
(1 - 3 of 3)
document
Mostert, E. (author)
Dit boek is een herziening van het boek Nederlands waterrecht voor niet-juristen uit 2019. Het behandelt niet alleen het huidige waterrecht, maar ook het waterrecht na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Alle aspecten van het waterbeheer komen aan bod: de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, het waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer,...
book 2022
document
Mostert, E. (author)
report 2016
document
Mostert, E. (author)
Dit rapport is geschreven als dictaat bij het vak Waterrecht en -organisatie (CIE5500) dat aan de TU Delft gegeven wordt. Het boek kan echter ook van nut zijn voor anderen die zich voor het waterrecht en het waterbeheer interesseren. In dit rapport komen alle aspecten van het waterrecht in brede zin aan bod. In hoofdstuk 2 worden de...
lecture notes 2014