Searched for: subject:"waterschappen"
(1 - 2 of 2)
document
Groot, P.J.M. (author), Afrian, K. (author), Suiskind, H.S. (author), Vrolijk, M.H. (author)
De waterbouwsector staat voor grote opgaven in de komende jaren, bijvoor-beeld in het kader van het Deltaprogramma en de uitvoering van het Bestuurs-akkoord Water. Het realiseren van deze opgaven vraagt veel van de betrokken partijen in de waterbouw, waaronder de waterschappen en de marktpartijen in de waterbouw. In de afgelopen jaren zijn al...
report 2013
document
Lohuizen, H.P.S. (author)
lecture notes 1978