Searched for: subject%3A%22waterstaat%22
(1 - 9 of 9)
document
Van den Ende, K.C.J. (author)
Miljoenen mensen in Nederland recreƫren geregeld in, op of aan het water. Daarom is het ook voor waterbeheerders noodzakelijk zich te bezinnen op de vraag hoe zij bij de waterrecreatie betrokken willen zijn. Wat Rijkswaterstaat betreft verscheen al in 1997 een inventariserend rapport over het vraagstuk rondom Waterstaat en Waterrecreatie. Dit...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie Noord...
report 1950
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie Noord...
report 1950
document
Anonymous, A. (author)
De beschrijving in de verschillende hoofdstukken bevat administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werder opgenomen en feitelijke gegevens, welke als verduidelijking van deze kaart zijn te beschouwen. Ook zonder gebruikmaking van de waterstaatskaart zou het boek een zo volledig mogelijk beeld van Friesland...
report 1948
document
Anonymous, A. (author)
Door de afwisselende gesteldheid van den bodem der provincie Noord-Brabant is de waterstaatkundige toestand der onderscheidene gebieden zeer verschillend. Naast elkaar worden hooge zand- en veengronden aangetroffen, waarvan het water langs natuurlijken weg kan afstroomen, terwijl zich elders laag gelegen klei- en veengebieden bevinden, welke...
report 1946
document
Ringers, J.A. (author)
Rede voor studenten en belangstellende ingenieurs op 13 maart 1942 te Delft. In verband met de oorlogssituatie werd dit 100 jarig bestaan niet groots gevierd,maar alleen met een rede van de directeur van de Rijkswaterstaat. Omdat "De Ingenieur" toen niet verscheen, is deze rede apart gepubliceerd.
report 1942
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie...
report 1938
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie...
report 1937
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie Zuid...
report 1937
Searched for: subject%3A%22waterstaat%22
(1 - 9 of 9)