Searched for: subject%3A%22waterstanden%22
(1 - 20 of 53)

Pages

document
Feij, C.C.L. (author)
Voor meren is het gebruikelijk de windopzet te voorspellen met een formule die als parameters de strijklengte, de waterdiepte, de invalshoek van de wind en de windsnelheid in het kwadraat heeft. In deze formule zit een constante verwerkt die in de literatuur verschillende waarden heeft. In dit onder-zoek wordt er gekeken naar de gemiddelde...
bachelor thesis 2015
document
Stijnen, J.W. (author), Botterhuis, T. (author)
In het kader van het Deltaprogramma is de landelijke samenhang onderzocht van een aantal grote rivierkundige ingrepen (retentie, dijkverleggingen / nevengeulen, faalkans Maeslantkering) en doorgerekend via een vereenvoudigde aanpak. Hierbij ging het om de belangrijkste (rivierkundige) maatregelen van de deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden en...
report 2014
document
Van der Rest, P. (author), Arnold, E. (author)
Deze handleiding is geschreven als achtergrond bij de detailadviezen aan het Projectbureau Zeeweringen. In een detailadvies voor het Projectbureau Zeeweringen worden alle randvoorwaarden voor het ontwerp vastgelegd. Deze randvoorwaarden bestaan uit golfcondities en waterstanden die geldig zijn voor een gedefinieerd dijktraject en andere...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen. Errata toegevoegd met name voor de Maas.
report 2007
document
Klis, H. van der (author), Markus, A.A. (author)
report 2007
document
Gerritsen, H. (author)
report 2006
document
Klis, H. van der. (author), Vuren, S. van. (author), Schijndel, S.A.H. van. (author)
report 2006
document
Bosschieter, C.G. (author)
De afgelopen tien jaar is gebleken dat de rivieren in Nederland, en met name de Rijn, een afvoerregime vertonen dat verandert, en dat er regelmatig extreem lage en hoge afvoeren zijn. De meest recente extreem lage waterstanden werden geregistreerd in 2003. In 1993 en 1995 werd Nederland geconfronteerd met overstromingen wegens extreem hoge...
master thesis 2005
document
Jong, M.P.C. de (author)
report 2004
document
Ogink, H.J.M. (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Jong, M.P.C. de (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Gils, J.A.G. van (author), Verschelling, E. (author), Crebas, J.I. (author)
report 2004
document
Klis, H. van der (author)
report 2004
document
Klis, H. van der (author)
report 2004
document
Stolker, C. (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2003
document
report 2002
document
report 2002
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen. Op de bijgeleverde CD-ROM staat het PC-programma Hydra 2001. Hiermee is het...
report 2002
document
Aarninkhof, S.G.J. (author), Nipius, L. (author)
report 2001
document
Lorenz, N.N. (author)
report 2000
Searched for: subject%3A%22waterstanden%22
(1 - 20 of 53)

Pages