Searched for: subject:"waterstanden"
(1 - 5 of 5)
document
Feij, C.C.L. (author)
Voor meren is het gebruikelijk de windopzet te voorspellen met een formule die als parameters de strijklengte, de waterdiepte, de invalshoek van de wind en de windsnelheid in het kwadraat heeft. In deze formule zit een constante verwerkt die in de literatuur verschillende waarden heeft. In dit onder-zoek wordt er gekeken naar de gemiddelde...
bachelor thesis 2015
document
Bosschieter, C.G. (author)
De afgelopen tien jaar is gebleken dat de rivieren in Nederland, en met name de Rijn, een afvoerregime vertonen dat verandert, en dat er regelmatig extreem lage en hoge afvoeren zijn. De meest recente extreem lage waterstanden werden geregistreerd in 2003. In 1993 en 1995 werd Nederland geconfronteerd met overstromingen wegens extreem hoge...
master thesis 2005
document
Tacke, J.H.P.M. (author)
Er bestaat bij de Dienst der Hydrografie behoefte aan een nauwkeurige afweging welke analyses uit het getijbestand van de Dienst wél en welke niet bij de samenstelling van de reductiekaart gebruikt moeten worden. Daarnaast is een zekere toekomstvisie met betrekking tot samenstelling en gebruik van de reductiekaart gewenst. In dit rapport wordt...
master thesis 1987
document
Tavenier, M. (author)
In the first fase of this study, attention is paid to the cross section of the dam for a plant in Cumberland Basin, capacity 1085 MW. Chosen is for generation over the ebb with use of bulb turbines. The main subject of this study was the design of the turbine caisson. The main subjects are Design principles, Dimensions, Loading and Foundation....
master thesis 1985
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1. Door ijking is gebleken, dat het model vrij betrouwbaar is, voor zover kon worden nagegaan uit de waterstanden. Er zijn ten tijde van de ijking geen snelheden in het prototype gemeten. 2. Bij snel (in enkele uren) tót een bepaalde waarde toenemende windsnelheid ontstaat op het meer een...
master thesis 1976
Searched for: subject:"waterstanden"
(1 - 5 of 5)