Searched for: subject%3A%22waterverontreiniging%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Bakkum, R.C.J. (author), Groot, S. (author)
report 1998
document
Savornin Lohman, A.A.M. de (author)
report 1992
document
Kerdijk, H.N. (author), Sipkema, W. (author), Arkema, P. (author), Smedes, F. (author), Jong, A. de (author)
report 1990
document
Menke, M.A. (author), Belois, C.H. van (author)
report 1990
document
Postma, L. (author), Gils, J.A.G. van (author), Hendriks, A. (author), Stralen, F.C. van (author)
report 1989
document
Schutte-Postma, E.T. (author), Noom, W.F.F. (author)
book 1988
document
Noppeney, R.M. (author)
Dispersie in rivieren wordt meestal beschouwd als een proces dat voldoet aan de één-dimensionale vergelijking van Taylor. Toepassing van het één-dimensionale Taylor-model als beschrijving voor dispersie in rivieren is formeel slechts geoorloofd op (grote) afstand vanaf een lozingspunt. Voorspellingen van concentratieverdelingen met behulp van...
report 1988
document
Noppeney, R.M. (author)
Uit een procesbeschrijving voor de verspreiding van olie in rivieren blijkt dat het gedrag van een olievlek in een rivier principieel anders is dan het gedrag van opgeloste stoffen. Anders dan bij opgeloste stoffen zijn dispersie en afbraak van olie tijdsafhankelijk en worden meer bepaald door de eigenschappen van de olie dan door de...
report 1988
document
Urbanus, J.F.X. (author), Vreeburg, J.H.G. (author)
Het doel van dit afstudeerwerk was het ontwikkelen van een computerprogramma dat de waterbeweging en de verspreiding van stof in het Noordelijk Delta Bekken kan beschrijven. Dit programma dient op een gewone PC te draaien~ het moet binnen een kort tijdsbestek bruikbare resultaten opleveren en iemand met weinig verstand van computers moet er mee...
master thesis 1987
document
Glas, P.C.G. (author), Wildschut, M.E. (author), Stutterheim, E. (author)
report 1986
document
Smits, J.G.C. (author), Stutterheim, E. (author), Vries, D.J. de (author)
report 1986
document
Kerdijk, H.N. (author)
report 1985
document
Stutterheim, E. (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1985
document
Salomons, W. (author)
report 1984
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1980
document
Salomons, W. (author)
report 1980
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1979
document
Salomons, W. (author)
report 1979
document
Salomons, W. (author)
report 1979
document
Los, F.J. (author)
report 1979
Searched for: subject%3A%22waterverontreiniging%22
(1 - 20 of 24)

Pages