Searched for: subject%3A%22waterwegen%22
(1 - 2 of 2)
document
Filarski, R. (author), Brolsma, J.U. (author)
This report describes a visit to Poland by mr. R. Filarski and mr. J.U. Brolsma of the Transportation and Traffic Engineering Division of Rijkswaterstaat in the week of the 22nd through 26th of June 1992. The trip was guided by prof. dr. M. Milkowski. Inland navigation is not very important in Poland: no more than 1% of the transportation, no...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
De behoefte aan bepaalde regels, die het ontwerpen van vaarwegen en in het bijzonder bij het ontwerpen van kunstwerken in of over vaarwegen kunnen worden in acht genomen, algemeen gevoeld wordt; men zal dus moeten komen tot normalisatie. Voor de toepassing van de genormaliseerde afmetingen van sluizen en bruggen op nieuw te bouwen kunstwerken...
report 1932