Searched for: subject:"wegen"
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Erkens, S.M.J.G. (author)
Intreerede prof.dr.ir. S.M.J.G. Erkens. Rede in verkorte vorm uitgesproken op 19 september 2014 in een gecombineerde ceremonie met de intreerede van prof. dr. Tom Scarpas.
public lecture 2014
document
Schmets, A.J.M. (author), Nahar, S.N. (author), Dillingh, B. (author), Fischer, H. (author), Scarpas, A. (author), Erkens, S. (author)
In this report we present the background, the scientific and experimental approach and the results of AFM experiments performed on two different batches of bitumen. The specific bitumen researched in this project has also been studied in the context of the InfraQuest project ‘Pragmatisch Healing Onderzoek’. It has been known for quite some time...
report 2012
document
Schoenmaker, R. (author)
Een belangrijke ontwikkeling in het beheer van civiele infrastructuur is de toenemende mate van uitbesteding van onderhoud. Daarbij is een sterke groei zichtbaar in het gebruik van prestatiecontracten. De verwachtingen van de opdrachtgevers zijn hooggespannen: een kleinere eigen organisatie, betere dienstverlening, met lagere kosten, met meer...
doctoral thesis 2011
document
Hölscher, P. (author), Meijers, P. (author)
In het kader van het 6de Europese onderzoeksprogramma is het Innotrack onderzoek uitgevoerd. Door verschillende Europese belanghebbenden is gemeenschappelijk onderzoek gedaan naar kosteneffectieve oplossingen voor spoorwegen. De nadruk lag op innovatieve oplossingen die met een beperkte investering de onderhoudskosten kunnen reduceren. Vanuit...
report 2009
document
Hölscher, P. (author), Meijers, P. (author)
The Dutch rail network is one of the busiest in the world. Structural, partly preventative, maintenance of the rail infrastructure is essential to ensure that such a busy network remains safe and free of faults. A substantial amount of position maintenance is currently necessary for the upkeep of the Dutch rail network and, in comparison with...
report 2009
document
Hartman, A.D. (author)
For the Delft Cluster project ‘Railway transition zones and switches’, extensive field-testing has been carried out. At a location east of the railway station Gouda Goverwelle (GoGo) the behavior of a track and soil at a culvert and a switch are studied. This report is part of a series of reports describing all tests performed at the GoGo test...
report 2009
document
Hartman, A.D. (author)
This report gives an overview of the extensive short term measurements undertaken for the Delft Cluster project Railway transition zones. The objective of the project was to measure the response of the railway track and ground, at a transition zone' during the passage of regular service trains. Both Deltares and the University of Southampton...
report 2009
document
Hartman, A.D. (author), Hölscher, P. (author)
For the Delft Cluster project “Railway Transition zones” extensive field-testing has been performed. Testing took place on the railway track Gouda-Goverwelle (GoGo) on a culvert and on a Switch. Many different parties were involved in the testing and numerous different types of tests were performed. Al the different tests ad up to a large amount...
report 2009
document
Gruijters, S. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek dat door Deltares TNO is uitgevoerd in de periode 2007-2009 binnen het Delft Cluster onderzoek Blijvend Vlakke Wegen. Het onderzoek is gericht op het opzetten van een methodiek om variaties in de ondergrond te vertalen naar te verwachten restzettingsverschillen langs een wegtracé.
report 2009
document
Venmans, A. (author)
Dit rapport bevat de beschrijving en resultaten van tests ontworpen om de inhoudelijk correct werking van MRoad v2.1 aan te tonen. Hiertoe zijn benchmarks gedefinieerd waarvan de uitkomst buiten MRoad om is bepaald. De resultaten van MRoad zijn vergeleken met de benchmarks. De benchmarks hebben betrekking op: Correcte MSettle invoer:...
report 2009
document
Visschedijk, M.A.T. (author), Temmerman, L.M.J. (author)
De toepasbaarheid van recente zettingsmodellen in MSettle 8.2 is geëvalueerd, door toetsing aan metingen op de A2 verbreding nabij Vinkeveen. De dikke veenlaag is daar versneld samengedrukt door gebruik van verticale drains en tijdelijke voorbelasting. Naast weggenomen overhoogte is op een deel ook voorbelast door tijdelijke onderdruk (BeauDrain...
report 2009
document
Breedeveld, J. (author)
In onderliggend rapport wordt onderzocht in welke mate de verschillende rekenmodellen, die in de dagelijkse praktijk worden toegepast om de mate van de omgevingsbeïnvloeding door een ophoging te voorspellen, het werkelijke grondgedrag dat tijdens en na de uitvoering van de BRICOR-ophoging is gemeten kunnen voorspellen. In het onderzoek zijn, in...
report 2009
document
Visschedijk, M.A.T. (author), Trompille, V. (author)
This is the user manual for MSetuser manual tle, which is being developed by Delft GeoSystems, a Deltares company. MSettle is a dedicated tool for predicting soil settlements by external loading. MSettle accurately and quickly determines the direct settlement, consolidation and creep along verticals in two-dimensional geometry. GeoDelft has been...
report 2009
document
d'Haese, N. (author)
Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te ontwikkelen.
report 2008
document
Egmond-Weijburg, C. (author), Galjaard, P.J. (author), Van Gurp, C.A.P.M. (author)
This report presents an inquiry into cases of pavement design, construction and maintenance in which distress has been observed instigated by deeper subgrade or by inadequate attention for the interaction between subgrade and pavement structure. Almost all cases are situated in areas with subgrade of poor to marginal bearing capacity. The cases...
report 2008
document
Venmans, A.A.M. (author)
Nieuwe contracten als Design & Construct (DC) en Design, Construct & Maintenance (DCM) bieden de aannemer de kans om het ontwerp integraal aan te pakken. Hiervoor ontbreken instrumenten en een richtlijn voor een integrale ontwerpbenadering van ondergrond en bovenbouw. Door middel van de interviews is inzicht gekregen in het traject van het...
report 2008
document
Egyed, C.E.G. (author), Visser, H. (author), Tromp, E. (author)
Eén van de belangrijke onderdelen van het Delft Clusteronderzoek ‘Duurzame onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem’ is het maken van een afweegmodel, de onderdelen E en F van het onderzoek. Met het model kan een optimale maatregel bepaald worden voor het ophogen van de openbare ruimte. Voor de input van het model en voor het...
report 2008
document
Van der Meij, R. (author), Van Ruijven, J. (author)
Dit rapport betreft een literatuurstudie naar bouwmaterialen die in paalmatrassystemen worden gebruikt. De volgende aspecten komen aan bod: • Materialen voor paalmatrassystemen (palen, geotextielen, matrasmateriaal) • Hiaten in kennis (op basis van interviews) Door middel van deze literatuurstudie en interviewrondes met ontwerpers en aanbieders...
report 2007
document
Van Eekelen, S.J.M. (author), Best, H. (author), Van Ruijven, J. (author)
De maatschappij stelt nieuwe eisen aan wegenbouw. De verkeersdoorstroming moet maximaal en de verkeershinder moet minimaal zijn. De aanleg van een weg(verbreding) moet dus sneller en er moet minder onderhoud nodig zijn. Bovendien wordt met nieuwe contractvormen de verantwoordelijkheid hiervoor bij de aannnemer gelegd. Hiermee worden innovatieve...
report 2007
document
Jonker, A. (author)
Deze publicatie geeft een overzicht van eisen te stellen aan paalmatrassystemen. Deze veelbelovende techniek is in de afgelopen jaren een aantal malen in Nederland toegepast. Deze publicatie kan gezien worden als een aanvulling/uitbreiding van CUR-rapport 2002-7. Voor het rekenkundig ontwerp en de hierbij te beschouwen aspecten bestaan een...
report 2007
Searched for: subject:"wegen"
(1 - 20 of 30)

Pages