Searched for: subject%3A%22wegenbouw%22
(1 - 8 of 8)
document
Bijl, N. (author)
Het Living Building Concept (LBC) stelt een verandering van de huidige, traditionele en gefragmenteerde bouwpraktijk voor. Het is een beschrijving van een conceptueel systeem om de bouw meer aanbodgedreven te laten produceren. Dit betekent dat de aannemer, voordat de opdrachtgever zijn vraag heeft gespecificeerd, al een groot deel van zijn...
master thesis 2008
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
De maatschappij stelt nieuwe eisen aan wegenbouw. De verkeersdoorstroming moet maximaal en de verkeershinder moet minimaal zijn. De aanleg moet dus sneller en er moet minder onderhoud nodig zijn. Bovendien wordt met nieuwe contractvormen de verantwoordelijkheid hiervoor bij de aannnemer gelegd. Hiermee worden innovatieve wegconstructie-methoden...
report 2006
document
Liftermoet, D.M. (author)
De relatie tussen beleidsvorming en planning in de geschiedenis van de aanleg en verbetering van rijkswegen.
report 1990
document
Van den Broek, K.A. (author), Ganzeveld, K.F.M. (author), Grevelt, E.R.E. (author), Hansen, F.A. (author), Kemps, A.G. (author), Kruyt, G. (author), Rinckles, G. (author), De vries, J. (author), Van der Plas, J.J. (author)
Dit document betreft een studieboek over het onderwerp 'Asfalt in wegen- en waterbouw'. Bij het jaarlijks kontakt tussen de Vereniging voor Bitumineuze Werken en de scholen bleek het nuttig en noodzakelijk om te beschikken over één boekwerk over dit onderwerp, mede in verband met de thans gangbare eisen, dimensionerings- en verwerkingsmethoden...
report 1973
document
Janssen, F.H.J. (author)
verslag van de meetvakken, vlakheidsmetingen, betonnen wegdek.
report 1952
document
Ringers, J.A. (author)
De geschiedenis van honderd jaar civiele techniek in Nederland, rede uitgesproken naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de opleiding Weg- en Waterbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft (tevens 100-jarig bestaan van de TU Delft)
report 1942
document
Ringers, J.A. (author)
De geschiedenis van honderd jaar civiele techniek in Nederland, rede uitgesproken naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de opleiding Weg- en Waterbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft (tevens 100-jarig bestaan van de TU Delft)
public lecture 1942
document
Wentholt, L.R. (author), Belaerts van Blokland, A.G. (author)
Onderzoek naar klinkerverhardingen op de rijksstraatwegen, met name of het mogelijk is om hiervoor Friese klinkers te gebruiken
report 1917
Searched for: subject%3A%22wegenbouw%22
(1 - 8 of 8)