Searched for: subject%3A%22wijken%22
(1 - 16 of 16)
document
Oorschot, L.M. (author)
In zorgwoongebouwen verblijven de meest kwetsbare mensen in grote eenzaamheid. Enerzijds is er de gezondheidseis van social distancing en anderzijds de broodnodige contactmomenten tussen mensen tijdens de lock down om niet te vervreemden. Nergens wordt dit dilemma zo pijnlijk gevoeld als in zorggebouwen. <br/>De COVID-19 epidemie zal niet de...
report 2021
document
Mulder, Ronco (author)
conference paper 2019
document
Heinis, Dion (author), Knip, Simea (author)
conference paper 2019
document
Ouwehand, André (author)
conference paper 2019
document
Visser, Sanne (author)
Onderzoek naar de eigenaar-bewoners in zwakke woonwijken. Op basis van statistische analyse aan de hand van de WoOn Database(2009, 2012, 2015) zijn eigenaar-bewoners in de veertig Vogelaarwijken vergeleken met de eigenaar-bewoners. Zowel de bewoners als de woningen zijn bestudeerd. Hieruit komt een beeld naar voren waaruit blijkt dat de groep...
master thesis 2018
document
Smit, V. (author)
conference paper 2013
document
Van Bortel, G. (author)
Workshopinleiding ihkv Conferentie Scheiden van wonen en zorg
conference paper 2012
document
Kingma, J. (author)
The central question of this study is to determine the spatial characteristics that govern the lasting appeal of private garden-city neighbourhoods of the interwar period. What are the social characteristics and circumstances of the period, the urban development and architectonic conditions, the principles of composition and the development...
doctoral thesis 2012
document
Mak, A. (author)
master thesis 2011
document
Van den Ende, T.W. (author)
Stedelijke vernieuwing heeft jarenlang vooral in teken gestaan van vernieuwing van de woningvoorraad. Architectuur student Teun van den Ende kiest in zijn afstudeer rapport een ander vertrekpunt. Zijn stelling is dat de naoorlogse wijk uit meer dan alleen maar woningen bestaat. Ook publieke voorzieningen zijn van oudsher aanwezig in de wijk,...
master thesis 2008
document
Van Dusseldorp, F.J. (author)
De maatschappij verandert. De opkomst van ICT, de vergrijzing en andere trends maken dat wijken in de loop der jaren aan veranderingen onderhevig zijn. De verandering kunnen optreden in de sociale, demografische en ruimtelijke structuur van de wijk. Zowel de woningen zelf als de inrichting van de woonomgeving en de bewoners verouderen (Ouwehand,...
master thesis 2008
document
Kalle, E. (author), Teule, R. (author)
book 1997
document
Kalle, E. (author), Teule, R. (author)
book 1997
document
Kruythoff, H. (author), Heeger, H. (author)
Waarom dit onderzoek? Het Stadsgewest Haaglanden wil graag zo exact mogelijk weten wat de wensen van de inwoners zijn betreffende onderwerpen die tot zijn beleidsterrein behoren. Er is een project gestart met de titel 'Ogen, oren en mond van Haaglanden' , dat erop gericht is de communicatie met de bevolking te verbeteren. Het gaat hierbij om...
book 1996
document
Hulsbergen, E.D. (author)
Rehabilitatie in de noordelijke banlieue van Parijs en rondom het centrum van Londen.
book 1995
document
Van der Flier, K. (author), Stouten, P. (author)
De naoorlogse wijken en daarmee bedoelen we in deze rapportage de wijken die gebouwd zijn in de periode 1945-1975, (1) staan sinds het begin van de jaren tachtig in de belangstelling. Vooral woningcorporaties brachten een toename van verhuur- en exploitatieproblemen in complexen die ze in deze wijken beheren in de publiciteit.
book 1992
Searched for: subject%3A%22wijken%22
(1 - 16 of 16)