Searched for: subject%3A%22winter%22
(1 - 20 of 49)

Pages

document
Meijer, Niels (author), Dupont-Nivet, Guillaume (author), Barbolini, Natasha (author), Woutersen, Amber (author), Rohrmann, Alexander (author), Zhang, Yang (author), Liu, Xiang Jun (author), Licht, Alexis (author), Abels, H.A. (author)
Asian mineral dust has been studied extensively for its role in affecting regional-to global-scale climate and for its deposits, which enable reconstructing Asian atmospheric circulation in the past. However, the timing and origin of the dust deposits remain debated. Numerous loess records have been reported across the Asian continent with...
journal article 2021
document
van der Kruk, E. (author), van der Helm, F.C.T. (author), Schwab, A.L. (author), Veeger, H.E.J. (author)
Pushoff in speed skating requires an extensive motion strategy. During speed skating the skater continuously changes the lean and steering angle of the skate and therewith the direction of push-off, The forces in an inertial coordinate system can give insight into what amount of the push-off force is directed into the forward motion. In this...
conference paper 2016
document
Bos, R.W. (author), Huisman, T.J. (author), Obers, M.P.W. (author), Schaap, T. (author), Van der Zalm, M. (author)
Background At the start of a design it is often good to look at comparable designs. What choices were made, what are the operations, what equipment is used? This report looks at three Damen ships, which are already capable of offshore support. These vessels are designed for open water. Looking just at what has to improve for operating in the...
report 2013
document
Bruins Slot, H. (author)
De winter was koud met een normale hoeveelheid neerslag en zon. Een dergelijke winter wordt in Nederland tegenwoordig eens per vijftien jaar verwacht. Er is één ijsperiode geweest. De winter heeft veel hinder opgeleverd voor de scheepvaart. De hoofdvaarwegen zijn wel de hele winter bevaarbaar geweest, sommige moesten m.b.v. ijsbrekers en...
report 2010
document
Anonymous, A. (author)
In de winter van 2008 – 2009 is in de periode van eind december tot begin februari als gevolg van vorst ijsvorming opgetreden op de Nederlandse binnenwateren. Dit heeft de nodige hinder opgeleverd voor de scheepvaart. Er is 1 ijsperiode geweest en er zijn 44 ijskaarten via e-mail en Internet www.infocentrum-binnenwateren.nl gepubliceerd. Vanuit...
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
In de winter van 2002-2003 waren er drie ijsperiodes van 09 t/m 31 december, van 07 t/m 15 januari en van 17 februari t/m 02 maart. In deze drie periodes zijn 46 ijskaarten via e-mail en Internet www.infocentrum-binnenwateren.nl gepubliceerd. • Een ijsperiode is gedefinieerd, als een periode van tenminste vijf aaneengesloten dagen, waarop van...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
In de winters van 1997-1998.1998-1999 en 1999-2000 is er geen ijs van enige betekenis geweest. waar de scheepvaart hinder van heeft ondervonden.* De winter van 2000-2001 was er één aaneen gesloten ijsperiode van 17 t/m 24 januari 2001. In deze periode zijn 4 ijskaarten uitgegeven. Deze ijskaarten waren tevens beschikbaar op internet http://www...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
De winter van 1996-1997 was opnieuw streng, maar korter dan de winter van 1995-1996. In deze winter was er één aaneengesloten ijsperiode van 30 december 1996 tot en met 12 februari 1997. De scheepvaart ondervond op de meren en kanalen veel hinder van ijsgang.
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1994-1995 De winter was zeer zacht. In de winter kwamen dan ook geen ijsperioden voor. Winter 1995-1996 De winter was een stuk kouder dan de winters van afgelopen jaren. In de winter was er een aaneengesloten ijsperiode van 7 december tot en met 17 maart. De scheepvaart ondervond op de meren en kanalen veel hinder van ijsgang.
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
De winter van 1993-1994 was kouder dan normaal. Er waren in deze winter twee ijsperioden. De eerste van 23 november tot en met 3 december. De tweede perioden was van 15 februari tot en met 2 maart. In beide periodes ondervond de scheepvaart op de meren en kanalen hinder van de ijsgang.
report 1995
document
Bolt, E.W.B. (author), Regeling, H.J. (author)
report 1994
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1991-1992 De winter was zeer zacht. Er kwamen dan ook geen ijsperioden voor. Winter 1992-1993 De winter was in het algemeen acht. In de winter kwam één ijsperiode voor, van 29 december tot 10 januari. Op de hoofdstransportassen ondervond de scheepvaart geen hinder van ijs. De hoofdvaarwegen, zoals de route Amsterdam-Lelystad-Lemmer,...
report 1994
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1987-1988 en Winter 1988-1989 De winters waren zeer zacht. De temperaturen lagen boven het gemiddelde en er kwamen geen ijsperiode's voor. Winter 1989-1990 De winter was in het algemeen aan de warme kant. Er deed zich in deze winter één ijsperiode voor, van 2 tot 7 december. In het noorden werd hier enige hinder van het ijs ondervonden....
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
De winter 1990-1991 was over het algemeen vrij zacht met een koude februarimaand. In de winter kwam één ijs periode voor van 17 januari tot 26 februari. Hierin ondervond de scheepvaart in het gehele land hinder van ijs en waren er vooral op de trajecten Amsterdam-Lelystad-Lemmer en Volkerak-Kreekrak ijsbrekers nodig. In het verband met het...
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
De winter 1986-1987 was in het algemeen koud met een bijzonder koude maand januari. In den winter kwamen drie ijsperioden voor. De eerste duurde 5,5 week met veel ijs in het gehele land. Aansluitend waren nog twee perioden van ongeveer twee weken, waarbij alleen ijs voorkwam benoorden de lijn Haarlem-Enschede. De winter bedroeg in De Bilt 73...
report 1988
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen vrij zacht; alleen maart was significant kouder dan normaal. In den winter kwamen drie ijsperioden voor van elk ongeveer 1 week. De winter bedroeg in De Bilt 63 vorstdagen (min. temperatuur 0 graden) en 4 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). Alle vaarwegen zijn bevaarbaar gebleven gedurende de winter. Alleen...
report 1984
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen zacht; januari was zelfs bijzonder zacht. Alleen februari was kouder dan normaal. In den winter kwam 1 ijsperiode voor van ongeveer twee weken met tamelijk veel ijs op de kanalen en randmeren. Op het Markermeer is vrijwel alleen langs de westwal ijs van betekenis voorgekomen. De winter bedroeg in De Bilt 45...
report 1983
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen koud, op uitzondering van de maand november. In de winter kwamen twee vrijwel aaneengesloten ijsperioden van resp. twee en drie weken. De winter bedroeg in De Bilt 74 vorstdagen (min. temperatuur 0 graden), 18 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 8 zeer koude dagen (min. temperatuur onder -10 graden). Hij...
report 1982
document
Anonymous, A. (author)
De winter was aan de zachte kant. Alleen november was koud, de eerste decade zelfs 7 graden kouder dan normaal en daarmee was deze decade de koudste in de afgelopen 100 jaar. Er kwamen in deze winter twee ijsperioden voor. De winter bedroeg in De Bilt 66 vorstdagen (min. temperatuur 0 graden), 4 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 1...
report 1981
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen aan de zachte kant. Alleen januari was kouder dan normaal. Er kwam in deze winter 1 ijsperiode voor van ongeveer twee en halve week. De winter bedroeg in De Bilt 54 vorstdagen (min. temperatuur 0 graden), 8 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 1 zeer koude dag (min. temperatuur onder -10 graden). Tijdens de...
report 1980
Searched for: subject%3A%22winter%22
(1 - 20 of 49)

Pages