Searched for: subject%3A%22wiskunde%22
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Lokin, Felix (author)
In dit verslag beschrijven we met behulp van een wiskundig model hoe een malaria infectie zich ontwikkelt in een persoon. We gebruiken hiervoor een stelsel van gewone differentiaalvergelijkingen, wat beschreven wordt in een artikel van Mary Bushman. Hierbij volgen we veranderingen in verschillende aantallen die een rol spelen bij een infectie,...
bachelor thesis 2020
document
Verkerk, N.M. (author)
Shape grammars are systems of transformational rules that describe the design of a shape. Most studies towards the application of shape grammar are analytical in describing a specific building style. The main part of this research will describe a comparison of the rule systems and rule structures of four different grammars: the Prairie house,...
master thesis 2014
document
Van der Zwaard, T. (author)
bachelor thesis 2014
document
Smid, H.J. (author)
book 1997
document
Nooyen, R.R.P. (author), Vuik, C. (author), Wesseling, P. (author)
report 1996
document
Segal, G. (author), Kassels, K. (author), Wesseling, P. (author)
report 1996
document
Nooyen, R.R.P. (author), Vuik, C. (author), Wesseling, P. (author)
report 1996
document
Grootendorst, A.W. (author), Van Zanten, A.J. (author)
Deze bundel bevat de teksten van de voordrachten die in het cursusjaar 1991/1992 zijn gehouden in het kader van de 'caleidoscoop-serie', een reeks voordrachten voor - in eerste instantie - wiskunde-studenten aan de Technische Universiteit Delft over uiteenlopende onderwerpen uit de wiskunde, waarin een aantal boeiende facetten daarvan worden...
book 1995
document
Wesseling, P. (author)
report 1995
document
Wesseling, P. (author)
report 1995
document
Zijlema, M. (author), Wesseling, P. (author)
report 1995
document
Meulenbeld, B. (author), Grootendorst, A.W. (author)
Deel 1 beperkt zich in hoofdzaak tot functies van één veranderlijke. Beginselen van differentiaal- en integraalrekening, complexe getallen, extreme waarden en het schetsen van krommen, systematische berekening van de primitieven van enige klassen van functies, oneigenlijke integralen, rijen, reeksen, vergelijkingen, numerieke integratie en...
book 1994
document
Zijlema, M. (author), Segal, A. (author), Wesseling, P. (author)
report 1994
document
Beek, P. (author), Nooyen, R.R.P. (author), Wesseling, P. (author)
report 1994
document
Almering, J.H.J. (author), Bavinck, H. (author), Goldbach, R.W. (author)
'Analyse' behandelt de analyse op modeme wijze. De hoofdstukken behandelen de grondbegrippen, complexe getallen, limieten en continuïteit, differentiaalrekening, integraalrekening, afbeeldingen, differentiaalvergelijkingen, meervoudige integralen, lijnintegralen, oppervlakteintegralen en reeksen. Aan het eind van de meeste paragrafen is een...
book 1993
document
Zeng, S. (author), Vuik, C. (author), Wesseling, P. (author)
report 1993
document
Oosterlee, C.W. (author), Wesseling, P. (author)
report 1993
document
Zeng, S. (author), Vuik, C. (author), Wesseling, P. (author)
report 1993
document
Zeng, S. (author), Wesseling, P. (author)
report 1993
document
Oosterlee, C.W. (author), Wesseling, P. (author)
report 1992
Searched for: subject%3A%22wiskunde%22
(1 - 20 of 46)

Pages