Searched for: subject:"woningbouw"
(1 - 20 of 79)

Pages

document
van der Linden, Hedwig (author)
The aim of this exploration is to reinterpretate and revitalise underused areas in the modernist urban fabric of Rotterdam. Since Rotterdam was bombed during the Second World War, a whole new modernist city could arise. The Reconstruction plan can still be seen as a manifesto of modern architecture and urbanism. Main focal points were the...
master thesis 2018
document
Fitskie, A.H. (author)
Een onderzoek naar een woonvorm waarin de bewoners een multigenerationeel sociaal netwerk vormen en elkaar informele zorg en ondersteuning verlenen als alternatief op intramurale zorg
master thesis 2016
document
de Leeuwe, J. (author), Kleinegris, Richard (author)
book chapter 2016
document
Korthals Altes, W.K. (author)
conference paper 2014
document
De Kam, G. (author)
conference paper 2014
document
Warmerdam, K.M. (author)
De hoofdvraag voor het afstudeerproject is hoe een bestaand kantoorgebouw getransformeerd kan worden naar woningen met klimaat adaptieve methoden? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven is het onderzoek gericht op klimaat adaptieve methoden welke toepasbaar zijn binnen de architectonische opgave binnen Nederland. Het onderzoeksdoel was om...
master thesis 2014
document
Miedema, L. (author)
Research on the ‘Van Eesterenmuseum’ in Amsterdam Nieuw-West. The research gives an inside why this area is protected and called ‘museum’ and focuses on the existing strong and weak qualities of this protected post-war area. This qualities are the base for the design interventions which are named ‘Archipunctuur’ and consist of two types of...
master thesis 2014
document
De Ruijter, J.D. (author)
In dit onderzoek staat een verkenning van de dominante mechanismen centraal die mentaal eigenaarschap bij woonconsumenten kunnen bevorderen tijdens het ontwikkelproces van woningen. In de ontwikkelpraktijk is weinig bekend over de psychologie van eigenaarschap. Bovendien bevindt theorievorming over het fenomeen zich in een vroeg stadium en...
master thesis 2013
document
Blanksma, A.K. (author)
Since the economic crisis in 2008 there is a common impression that things are about to change. No more large scale newly built neighbourhoods, growth is no longer a keyword. More transformation, reuse and redevelopment within the existing city boundaries is. New building assignments like increasing number of 1- and 2 person households and...
master thesis 2013
document
Tjaberings, E. (author)
conference paper 2013
document
Van der Linden, T. (author)
conference paper 2013
document
Bierling, H.J. (author)
conference paper 2013
document
Van Hal, A. (author)
conference paper 2013
document
Lucas, A. (author)
conference paper 2013
document
Van den Berg, M.E. (author)
This graduation project contains a masterplan for the urban plot Gershwin, Amsterdam Zuidas, in answer to the economic problems of today that cause a lot of wasteland. To give the area a boost, I introduce hybrid buildings that include urban dwellings. Within a block of 140m x 40m I designed 85 dwellings, commercial units, offices and a parking...
master thesis 2013
document
Dankers, B. (author)
Dit onderzoek gaat over de manier waarop het ontwerpproces van geschakelde woningen welke voor een groot deel generiek is, in het kader van het concept WeBuildhomes, zo efficiënt mogelijk ingericht kan worden. Zodat de woonconsument keuze heeft uit een grote differentiatie aan kant-en-klaar ontworpen geschakelde woningen (tot €140.000 bouwkosten).
master thesis 2013
document
Burggraaff, J. (author)
De woningmarkt verschuift richting een vragersmarkt, een markt waarin de eindgebruiker centraal staat. In deze nieuwe marktdynamieken zal hij meer in het ontwikkelproces betrokken moeten worden. Een manier om dit te bereiken is om de communicatie met de (toekomstig) eindgebruiker te stimuleren. Samen wonen is een cluster van ontwerpprincipes ter...
master thesis 2012
document
Hoogendijk, S. (author)
Dit afstudeerrapport is gemaakt ten behoeve van het afstuderen. Het rapport vangt aan met de opzet van het afstuderen en verloopt volgens het stramien van het houden van een literatuuronderzoek, het onderzoeken van casestudies, het bepalen van de conclusies en het geven van aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Onderdeel van het onderzoek was...
master thesis 2012
document
Van der Vliet, K. (author)
master thesis 2012
document
Van de Kreke, E.M. (author)
De tijd die in de woning wordt gespendeerd neemt af. Door tal van activiteiten die de stad ons biedt wordt meer tijd met collega’s en vrienden besteed in de stad dan in en rondom de woning. Wij zijn hierdoor minder geneigd tot sociale gebondenheid met onze omwonenden en daardoor neemt de herkenning met de eigen woonomgeving af. Het stimuleren...
master thesis 2012
Searched for: subject:"woningbouw"
(1 - 20 of 79)

Pages