Searched for: subject:"woningen"
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Dubbeling, D.J. (author)
conference paper 2014
document
Boogaard, F.C. (author), De Graaf, R. (author), Dionisio Pires, M. (author)
journal article 2014
document
Beimin, K.A.D. (author)
The urban design and the housing designs gives an answer to affordable living, while preserving and even improving the comfort of the house and neighbourhood. The urban plan and housing designs are not only applicable on the project location Richelieu, but it can also be applied in other districts of Suriname. It can be used as a tool to create...
master thesis 2014
document
Van Horsigh, D. (author)
Transformatie van het Zuidplein-gebied in Rotterdam, genaamd 'Hart van Zuid'. Nieuw enkel gebouw ter vervanging van verschillende losse functies in de huidige situatie, toevoeging van woningen in het gebied en schakel tussen 'Zuidplein Laag' (de straat) en 'Zuidplein Hoog' (winkelcentrum).
master thesis 2013
document
Roks, J. (author)
conference paper 2013
document
Snel, P.H.J.M. (author)
Analyse van diversiteit in naoorlogse wijk in Moerwijk Zuid Den Haag, diversiteit blijkt op diverse aspecten laag. Om de fuctionele diversiteit en diversiteit van uiterlijk te vergroten is een methodiek ontwikkeld. Op basis van deze methodiek is een ontwerp op stedebouwkundig niveau en gebouwniveau gemaakt.
master thesis 2013
document
Buenting, L.N.F. (author)
In dit afstudeeronderzoek worden de juridische knelpunten en oplossingsrichtingen van transformatieprojecten behandeld. De doelstelling is om uiteindelijk de haalbaarheid van transformatieprojecten te vergroten.
master thesis 2012
document
Dekker, M.B. (author)
master thesis 2011
document
Meijer, A. (author), Straub, A. (author)
conference paper 2011
document
Macco, J.H.A. (author)
master thesis 2011
document
Grim, R.J.G. (author)
Dwelling project on the Tacheles-site in Berlin-Mitte.
master thesis 2011
document
Arens, A.B. (author)
Onderzoek naar de mogelijk- en onmogelijkheden van bouwen met vezelhoudend kunststof wat geresulteerd heeft in een ontwerp van 117 bijzondere studentenwoningen in een bestaande structuur van een voormalig meelmagazijn aan de singel in Leiden.
master thesis 2007
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Woltgens, E. (author), Prins, B. (author)
book 1997
document
Hilkhuysen, G.L.M. (author), Louwen, E. (author), Maat, C. (author)
book 1997
document
Hilkhuysen, G.L.M. (author), Louwen, E. (author), Maat, C. (author)
book 1997
document
De Roon, L.A. (author)
master thesis 1995
document
Heeger, H. (author)
In dit boek staat de aanpak van naoorlogse woningkomplexen met ernstige verhuurbaarheidsproblemen centraal. Er wordt nagegaan met welke problemen de naoorlogse woningvoorraad wordt gekonfronteerd, hoe verhuurproblemen ontstaan, wat de omvang en de dynamiek van de verhuurproblemen zijn, welke maatregelen er genomen kunnen worden om de...
book 1993
document
Swets, H.L. (author)
Het aanbod van voldoende woningen voor huishoudens met een laag inkomen, is maatschappelijk gewenst. Deze overtuiging heeft de Stichting Bouwresearch ertoe gebracht om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om goedkopere nieuwbouwwoningen te realiseren. De noodzaak daartoe wordt versterkt door het inkrimpen van de goedkopere...
book 1991
Searched for: subject:"woningen"
(1 - 20 of 35)

Pages