Searched for: subject%3A%22zandmeevoerende%255C%2Bwellen%22
(1 - 9 of 9)
document
Förster, U. (author), Van den Ham, G. (author), Calle, E. (author), Kruse, G. (author)
In het onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen zijn de resultaten van het onderzoek dat in het onderzoeksprogramma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) Piping is uitgevoerd. Doel van het onderzoeksprogramma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) Piping project is het hervalideren van de piping toetsregels, het identificeren van...
report 2012
document
Van Hemert, H. (author)
Naar aanleiding van enkele berichten over bijzondere waarnemingen van faalverschijnselen gedurende de hoogwater periode in januari 2011 is een verkennende inventarisatie van waarnemingen uitgevoerd. Deze inventarisatie is uitgevoerd onder zowel waterkeringbeheerders van dijken langs de grote rivieren, als langs het IJsselmeer en de Waddenzee....
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
In de periode januari-februari van 1995 zijn in zowel de Rijn als de Maas extreem hoge waterstanden voorgekomen die behoren tot de hoogste van deze eeuw. Bij Lobith steeg het water tot 16,68 meter boven NAP, bij Borgharen tot 45,71 meter boven NAP. Op beide rivieren was tevens sprake van een topafvoer van water, die langer heeft geduurd dan...
report 1995
document
Anonymus, A. (author)
In december 1993 zijn in Rijn en Maas extreem hoge waterstanden voorgekomen. Bij Lobith steeg het water tot 16,39 meter boven NAP (25 december), bij Borgharen trad zelfs de hoogste afvoer van deze eeuw op met een bijbehorende waterstand van 45,90 meter boven NAP (22 december). Op de beide rivieren was tegelijkertijd sprake van een topafvoer. Dat...
report 1994
document
Verhagen, H.J. (author)
Het hoogwater op de Rijn van maart 1988 staat op de derde plaats van de rivierhoogwaters van deze eeuw. De afvoer van maart 1988 werd alleen door de hoogwaters van 1920 en 1926 overtroffen. Laatstgenoemde hoogwaters waren de oorzaak van uitgebreide overstromingen en veel schade. Dit was bij het hoogwater van maart gelukkig niet het geval. Op de...
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek, uitgevoerd door het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen te 's-Gravenhage teneinde het verschijnsel piping te doorgronden en te komen tot aanbevelingen waardoor het mogelijk wordt piping-veilige waterkeringen te ontwerpen. Het onderzoek...
report 1984
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1978
document
Aanen, P. (author), Zijlmans, R.F.G.M. (author)
Bij de stabiliteitsbeschouwing wordt niet alleen gelet op de veiligheid tegen afschuiven van binnen- en buitentalud, maar wordt ook aandacht besteed aan de gevaren van interne erosie. Bij deze laatste vorm van aantasting van de dijken wordt < materiaal (zand) uit de ondergrond geërodeerd. Door verplaatsing (afvoer) van het zand kan de dijk...
report 1978
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
Searched for: subject%3A%22zandmeevoerende%255C%2Bwellen%22
(1 - 9 of 9)