Searched for: subject:"zandsuppleties"
(1 - 9 of 9)
document
Van Ditzhuyzen, M. (author)
Dit Hoofdrapport betreft een afstudeeronderzoek naar de effectiviteit van vooroeversuppleties. Bij vooroeversuppleties kan men denken aan een onderwaterberm op enige afstand van en evenwijdig aan de kustlijn. Het gestelde einddoel van dit onderzoek is een afweging van de kosten en baten van een aantal mogelijke uitvoeringsvarianten voor de...
master thesis 1996
document
Kersting, N.F. (author)
In 1993 an artificial sand nourishment was carried out at the coast of Terschelling. The total amount of supply was deposited in a trough between two breaker bars, up to a level of about NAP -5m. The present report gives a prediction of the development of the coast in the next 10 years. For this, a mathematical model has been used, in which the...
master thesis 1995
document
Kant, G. (author)
Tijdens zandsuppleties treden zandverliezen op. In dit rapport is een onderzoek beschreven naar de grootte van dit verlies, en naar welke processen dit verlies veroorzaken. Het onderzoek heeft plaats gevonden tijdens een zandsuppletie op Schouwen Duiveland. Dit werk is met behulp van twee uitvoeringsmethoden gerealiseerd. Het strand en de...
master thesis 1992
document
Zwiers, M. (author)
Bij het verdedigen van een zandige kust wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zandsuppleties. Grote voordelen van zandsuppleties t.o.v. een verdediging met harde constructies (bv. strandhoofden) zijn de relatief lage aanlegkosten, de flexibiliteit en het feit dat het uiterlijk van de bestaande kust gehandhaafd blijft. Een nadeel is de...
master thesis 1990
document
Brüning, E.T.F.M. (author)
Doelstelling van de kustdynamica is het begrijpen, beschrijven en voorspellen van allerlei fysische processen in de kustzone. De kustdynamica vormt een deel van het vakgebied van de kustwaterbouwkunde. Verwant aan de kustdynamica is de kustmorfologie, welke een meer fenomenologisch karakter heeft en waarin voorspellingen meer geschieden op grond...
master thesis 1988
document
Van de Kerk, C.P.T. (author)
Bij het berekenen van het gedrag van zandsuppleties wordt vaak gebruik gemaakt van de relatief eenvoudige 2-1 lijn theorie, opgesteld door Bakker en uitgebreid door Swart. In deze theorie wordt het gedrag van het zandtransport in de tijd geschematiseerd m.b.v. de constante sy. Deze constante wordt op dit moment bepaald m.b.v. een veelheid van...
master thesis 1987
document
Andringa, A.J. (author)
Bij het verdedigen van een zandige kust tegen erosie, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zandsuppleties. Een zandsuppletie is een aanvulling van een kust met elders gewonnen zand. Grote voordelen van een zandsuppletie ten opzichte van een verdediging met strandhoofden of een strandmuur zijn de relatief lage aanlegkosten en het feit dat...
master thesis 1987
document
Van der Schans, B.P. (author)
In deelstudie III is gebleken, dat de uit duinen bestaande zeewering bij Golflinks Domburg op het schiereiland Walcheren in Zeeland over een gedeelte van circa 500 m niet de geëiste veiligheid biedt. Indien geen maatregelen worden genomen, kan gezien de kustontwikkeling verwacht worden, dat de op enkele plaatsen reeds zeer smalle duinregel...
master thesis 1985
document
Koster, M. (author), Stive, R. (author)
Summaries of references on beach nourishment.
master thesis 1980
Searched for: subject:"zandsuppleties"
(1 - 9 of 9)