Searched for: subject%3A%22zandwinning%22
(21 - 27 of 27)

Pages

document
Baarse, G. (author), Linden, N.H. van der (author), Rover, M. de (author)
report 1987
document
Baarse, G. (author), Linden, N.H. van der (author)
report 1986
document
Vergeer, G.J.H. (author), Van Mierlo, M.C.L.M. (author)
In de omgeving van Lokoja zijn in het verleden ijzerertsvoorraden ontdekt. Men is van plan deze voorraden te gaan exploiteren. De helft van de voorraad zal geƫxporteerd worden. De andere helft zal in Nigeria worden verwerkt. De totale hoeveelheid die men per jaar denkt te verwerken en te exporteren bedraagt 10 miljoen ton erts per jaar. Voor de...
master thesis 1981
document
Roos, A. (author)
"Onderlinge bewegingen schepen in regelmatige golven". Voor het winnen en transporteren van grote hoeveelheden zand ten behoeve van grote projecten, zoals b.v. het Noordzee-eiland, zal nieuw materieel moeten worden ontwikkeld. Bij dit nieuwe materieel kan men de beide functies zandwinnen en transporteren in verschillende schepen onderbrengen....
master thesis 1972
document
Anonymous, A. (author)
Ingevolge mondelinge opdracht van den Directeur-Generaal dient te worden nagegaan of een hoeveelheid van rond 40 miljoen m^3 ophoogmateriaal gewonnen zou kunnen worden uit de benedenrivieren. Dit ophoogmateriaal zou vooral nodig zijn voor de verzwaring der dijken langs de benedenrivieren en zou daardoor het liefst in de nabijheid dezer werken...
report 1942
document
Anonymous, A. (author)
In verband met de grote hoeveelheden zand die voor den aanleg van wegen, spoorwegen, dijken en stadsuitbreidingen in het westen des lands nodig zijn, is het noodzakelijk een normaliseeringsplan voor het Hollandsch Diep op te maken. Samenvatting resultaten onderzoeken: - Een baggering zonder daarmede gepaard gaande varnauwing zou de...
report 1941
document
Ramaer, J.C. (author), van den Thoorn, N.A.M. (author), Wortman, H. (author)
Onderzoek naar het effect van zandwinning op de duinwaterwinning.Overzicht van welke duinen in beheer zijn bij het Rijk en bij waterschappen
report 1915
Searched for: subject%3A%22zandwinning%22
(21 - 27 of 27)

Pages