Searched for: subject%3A%22zeegras%22
(1 - 5 of 5)
document
Nolte, A.J. (author), Arentz, L. (author), Haasnoot, M. (author)
report 2006
document
De Jong, D.J. (author), Van Katwijk, M.M. (author), Brinkman, A.G. (author)
Dit rapport beschrijft de wijze waarop de kansenkaart voor litoraal (droogvallend) Groot en Klein zeegras in de Waddenzee is gemaakt. Er was behoefte aan een dergelijke kaart voor het herintroduceren van Groot zeegras in de Waddenzee en tevens voor het bepalen van gebieden die potentieel geschikt zijn voor zeegras en die beschermd zouden kunnen...
report 2005
document
Van Katwijk, M.M. (author)
In deze notitie is een analyse uitgevoerd van de dynamiek van de jaarlijkse areaalbe-zetting van vier zeegrasvelden in de Nederlandse Waddenzee. Het betreft twee Groot zeegrasvelden en twee Klein zeegrasvelden (Zostera marina en Z. noltii, respectieve-lijk). Een van de Groot zeegrasvelden is inmiddels verdwenen, en er is een nieuw veld...
report 2005
document
Essink, K. (author), De Vlas, J. (author), Nijssen, R. (author), Poot, G.J.M. (author)
In dit rapport wordt een antwoord gegeven op de vraag of kokkelvisserij in de jaren tussen 1998 en 2002 invloed heeft gehad op de ontwikkeling van zeegras in de Nederlandse Waddenzee. Hiertoe is gebruik gemaakt van de jaarlijkse gegevens die in het kader van het bestaande biologisch monitoringprogramma van Rijkswaterstaat (MWTL) zijn ingewonnen,...
report 2003
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1981
Searched for: subject%3A%22zeegras%22
(1 - 5 of 5)