Searched for: subject%3A%22zeehavens%22
(1 - 10 of 10)
document
Peeters, C. (author), Hendrickx, F. (author), Kneepkens, H. (author), Bruynseels, S. (author)
book 1999
document
Peeters, C. (author), Bruynseels, S. (author), Colpaert, J. (author), Lefever, A. (author)
book 1999
document
Peeters, C. (author), Lefever, A. (author), Van der Linden, J. (author), Bruynseels, S. (author), Webers, H. (author)
In opdracht van Stichting Nederland Maritiem Land uitgevoerd door Policy Research Corporation N.V.
book 1999
document
Haak, E. (author)
Dit rapport beslaat het ontwerp van een zeehaven in Algerije. Het bestaat uit vier delen. Voor alle delen zijn drie afstudeerhoogleraren in totaal. Deel a: Vooronderzoek naar de economische randvoorwaarden van een nieuwe haven in Algerije Deel b: Lokatie en lay-out haven Deel c: Optimalisatie van de geuldiepte van van de havengeul van Port...
master thesis 1988
document
Visser, P.G.L. (author)
In dit verslag is een ontwerp gemaakt om een havenbassin en een vaargeul te baggeren. Het gaat om een te bouwen zeehaven aan de kust van Kelantan. Kelantan is de meest noordoostelijke provincie van het schiereiland van Maleisië. Er is in dit rapport vanuitgegaan dat gekozen wordt voor een "offshore" haven die 1.7 km. uit de kust ligt.
master thesis 1987
document
Roosendaal, B.R. (author)
In de hoofdstudie is ervoor gekozen om de huidige haven Taichung op Taiwan, momenteel geschikt voor bulkcarriers tot 60000 dwt, te ontwikkelen tot een diepe zeehaven waarin bulkcarriers tot 130000 dwt ontvangen kunnen worden. De huidige havendammen voldoen niet. De situatie is zo dat schepen binnen komen varen met zulk een snelheid dat alleen de...
master thesis 1985
document
Roosendaal, B.R. (author)
Het belangrijkste doel van het onderzoek is het opstellen van een diepzeehaven-masterplan voor de haven van Taichung. Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan een tweetal deelontwerpen, een kustwaterbouwkundig en een economisch. Met betrekking tot de laatste kan vermeld worden dat gekozen is voor een zogenaamd "Central Port"- concept ten...
master thesis 1985
document
report 1932
document
van Panhuys, C.E.W. (author), Schlingemann, F.L. (author), van den Broek, G.J. (author)
Bezoek aan Noord Amerika om informatie te krijgen t.b.v. de bouw van de sluis bij IJmuiden. Op het voorloopig reisprogramma stonden aanvankelijk alleen de werken van het New-York State Barge-kanaal, de kanalisatie van de Ohio en zijrivieren, terwijl was gedacht aan de mogelijkheid een bezoek aan de sluis in de Mississippi te Keokuk en de...
report 1917
document
van den Broek, G.J. (author)
Verslag van een studiereis langs de Franse havens van Boulogne, Calais, Duinkerken, Dieppe, le Havre, Cherbourg en la Pallice. De Engelse havens Plymouth, Southampton, Newhaven, Folkestone, Dover en Qeenborough. In België: Ostende en Zeebrugge. Bevat ook plattegronden van deze havens.
report 1910
Searched for: subject%3A%22zeehavens%22
(1 - 10 of 10)