Searched for: subject%3A%22zeewering%22
(1 - 14 of 14)
document
de Jongh, L. (author)
The coastal protection system of the Dutch low-lying hinterland is under increasing pressure due to growing population and high economic value combined with climate change and a rising sea level. Supplying sand to dunes, beach and shoreface by means of nourishments is a widely applied technique to increase coastal safety. Climate change and a...
master thesis 2017
document
Kothuis, B.L.M. (author), Heems, G.C. (author)
In dit proefschrift leggen Heems en Kothuis uit waarom overstromings- dreiging bij de meeste Nederlanders ‘niet leeft’. Zij beantwoorden vanuit sociaal cultureel perspectief de vraag hoe Nederlanders aan het begin van de 21e eeuw betekenis geven aan de omgang met waterveiligheid. Na de (bijna) overstromingen van de rivieren in 1993 en 1995 zette...
book 2012
document
, Anonymous (author)
Tijdens deze studie zijn er drie ontwerpvoorstellen uitgewerkt welke zijn gebaseerd op verschillende waterveiligheidsprincipes voor kustversterking: Het zeewaarts versterken met zand, het zeewaarts versterken met een harde kering en het zeewaarts versterken door middel van het aanleggen van een haakse strekdam. De drie ontwerpvoorstellen...
report 2011
document
Hurkxkens, I. (author)
master thesis 2009
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2004
document
Löffler, M. (author), Berends, L. (author), Glasius-Meier, A. (author), Stroeve, R. (author), Bernardini, P. (author), Wilmer, H. (author), Van der Hofstede, T. (author), Otter, H. (author)
rikz2004015.pdf betreft het hoofdrapport. Een uitgebreide samenvatting is gegeven in rikz2004.015s.pdf. Dit rapport is de weergave van een verkenning naar multifunctioneel ruimtegebruik in de zeewering, aan de hand van de situatie in Den Helder (zogenaamde Combikering Den Helder). Het grootste deel van het project heeft plaatsgevonden in...
report 2004
document
anonymous, A. (author)
In het kader van het project ZEEWERINGEN is gevraagd om met het tijdsafhankelijke duinslagmodel DUROSTA berekeningen uit te voeren. De locatie betreft een gedeelte van de Zeeuwsch-Vlaamse kust ter hoogte van Nummer Een, ca. 4km ten westen van Hoofdplaat. Het doel van de berekeningen is inzicht te krijgen in de vorming van een ontgrondingkuil...
report 2003
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2003
document
Steetzel, H.J. (author)
Uit recent onderzoek is gebleken dat de Hondsbossche en Pettemer Zeewering op korte termijn niet meer aan de wettelijke normen voldoen. In dat kader zijn er versterkingsmaatregelen geformuleerd waarbij de kruin en het binnentalud van de dijken zodanig worden versterkt dat eventueel overslaand water niet tot falen van de dijk zal leiden. Voor de...
report 2001
document
Eversdijk, P.J. (author), Kleef, M.J. (author), Kruithof, T. (author), Plate, S.E. (author)
Als basis voor een onderbouwde keuze van ontwerpvarianten voor Maasvlakte 2 en ter ondersteuning van de PKB/MER procedure, is in deze studie een aantal alternatieven uitgewerkt voor de zogenoemde bouwstenen Terrein, Zeewering en Golfbreker. De alternatieven zijn vooraf, door de Projectorganisatie Maasvlakte 2, geselecteerd naar aanleiding van o...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
Aerial pictures of the coast of the Netherlands. Noord Holland (from IJmuiden to Den Helder), Texel and Vlieland.
report 1994
document
Koster, M.J. (author)
1. In deze nota is enkel ingegaan op het aspekt "benodigde hoogte" van de zeewering. Er zijn meer kriteria waaraan een zeewering dient te voldoen, zoals: standzekerheid, piping, grondmechanische stabiliteit, stabiliteit van de bekleding, etc. 2. De gehanteerde randvoorwaarden en methoden om deze door te rekenen naar de uiteindelijke zeewering te...
report 1992
document
Koster, M.J. (author)
In deze nota worden de resultaten gepresenteerd van overslagberekeningen inzake de zeewering te Harlingen. Hierbij speelt de hoogte van de zeewering een centrale rol. De huidige hoogte van de zeewering voldoet niet aan de normen gesteld door de Deltacommissie. Deze nota beschrijft de technische achtergronden en gehanteerde methoden. De zeewering...
report 1992
document
Seijffert, J.J.W. (author)
report 1979
Searched for: subject%3A%22zeewering%22
(1 - 14 of 14)