Searched for: subject%3A%22zettingsvloeiing%22
(1 - 10 of 10)
document
Van der Krogt, M.G. (author)
Flow sliding of submerged slopes in front of dikes affects flood safety. The occurrence of flow sliding may result, sometimes with delay, in a failure mode and consequent flooding. The current safety assessment method for flow sliding does not consider the interaction between flow sliding and failure modes. Therefore it is unclear whether the...
master thesis 2015
document
Van den Ham, G.A. (author), De Groot, M.B. (author), Van der Ruyt, M. (author)
De opbouw van dit rapport is: • In hoofdstuk 2 worden de relevante fenomenen beschreven die een rol spelen bij een zettingsvloeiing. Zowel de gedetailleerde als geavanceerde toetsing bestaan uit het bepalen van de kans op falen van de dijk ten gevolge van een zettingsvloeiing en de vergelijking van die kans met een toelaatbare faalkans. Daarbij...
report 2012
document
Van den Ham, G. (author), Van der Ruyt, M. (author)
Deze rapportage betreft het onderdeel Zettingsvloeiing en Afschuiving onder het SBW project Buitendijkse zones en afslagbeheer. In de evaluatie van de VTV 2006 kwam naar voren dat deze een gedetailleerde toetsing op zettingsvloeiing mist alsmede uitgebreide aanwijzingen voor het uitvoeren van een geavanceerde toetsing. In deze rapportage wordt...
report 2009
document
Van den Berg, F. (author)
In het voorland van de dijk kunnen verschillende faalmechanismen optreden. Deze faalmechanismen kunnen er de oorzaak van zijn dat hierdoor andere faalmechanismen van de dijk kunnen optreden. In deze rapportage is een (voorlopige) toetsmethodiek hiertoe beschreven. Deze toetsmethodiek beschrijft de toetsing op piping, macro-stabiliteit en...
report 2009
document
Beschrijving van het het herstel van een oeverafschuiving, inclusief foto's van voor en na de afschuiving.
report 1996
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1990
document
Silvis, F. (author)
De gegevens van Wilderom [4 ] uit Resultaten van het vooroeveronderzoek langs de Zeeuwse Stromen betreffende zettingsvloeiingen en afschuivingen zijn door Davis [3] bewerkt. Daarbij zijn correlaties gelegd tussen vele geometrische parameters. De correlatiestudie van Davis is een belangrijke basis geweest bij de vaststelling van onder meer de...
report 1985
document
Boer, K. den (author)
report 1982
document
Bezuijen, A. (author)
report 1982
document
Meijer, K.L. (author)
report 1981
Searched for: subject%3A%22zettingsvloeiing%22
(1 - 10 of 10)