Searched for: subject%3A%22zinkstuk%22
(1 - 17 of 17)
document
Van der Meer, J.W. (author), Wouters, J. (author)
Voor teenbestortingen bij dijken en een ondiep, flauw voorland ontbreken eenduidige ontwerpregels. De huidige praktijk en ervaring met teenbestortingen is in kaart gebracht. Op basis hiervan is een eenduidige definitie gegeven van wat precies onder een teenbestorting moet worden verstaan. Daarnaast zijn verschillende ontwerpmethoden van...
report 2002
document
Van 't Hoff, J. (author)
Instructieboek voor de opleiding in het rijswerk en ter informatie voor uitvoerders en beheerders. Beschrijving van rijshoutconctructies en gedetaillerde informatie over de uitvoering. Rijk geïllustreerd
report 1995
document
Veldhuijzen van Zanten, R. (author)
Handleiding voor het gebruik van geotextiel in de waterbouw.
report 1982
document
Figee, A. (author)
Grondstoffen en veerwerking, diverse constructies, uitvoering - gebruik van bamboe en van kunststoffen, ballasen en afzinken.
lecture notes 1979
document
De Nekker, J. (author), Mouw, K.A.G. (author), Van de Kaa, E.J. (author), Van der Veer, P. (author), Van der Meulen, T. (author), Van Harten, K. (author), Nijhof, A.H.J. (author), Groothuizen, A.G.M. (author), Veltman, M. (author)
Overzicht van methoden en technieken voor ontwerp en uitvoering van zinkwerken, oeverbescherming, taludverdediging en andere kust- en oeverwerken. Aandacht voor geokunststoffen, kunststoffilters en granualire filters. Hydraulische belastingen op oevers. Praktijkvoorbeelden en voorbeeldontwerpen.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van het maken van een proefmat, het oprollen ervan en het afzinken; bij de fabriek in Kats.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van het maken van een proefmat (gaasmat verschillende lagen met filtermateriaal), het oprollen van de mat; bij de fabriek in Kats.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van de beproeving van een filtermat door belasting met een plaat, om te zien of er doorponsen plaats vindt als een mat belast wordt.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van het beproeven van de grindworsten die aan de voet van de pijlervoet van de Oosterscheldekering geplaatst gaan worden.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van het maken van een proefmat (gaasmat met fijne breuksteen), het plaatsen van de mat met een evenaar; bij de fabriek in Kats.
report 1979
document
Eerste ontwerp van de blokkenmatten voor de Oosterschelde.
report 1972
document
Hakkeling, B. (author)
Handboek voor het ontwerpen en uitvoeren van kust- en oeverwerken, voorbeelden van deze werken (havendammen, dijken, kunstwerken). Systematische behandeling van de gebruikte materialen. Ontwerp van zinkstukken en kraagstukken. Ontwerp van bestortingen. Uitvoering van zinkwerk. Toegpassing van kunststofdoek (geotextiel).
report 1970
document
Van Westen, J.W. (author)
Uitgebreide beschrijving van de rekenmethoden voor het ontwerp van een klassiek zinkstuk, alsmede berekeningen t.b.v. de plaatsing van deze zinkwerken. Kostprijsberekeningen van zinkwerken.
report 1969
document
Oosterhoff, S.M. (author)
Sociaal-pedagogische studie van de beroepsgroep rijswerkers, hun sociale leven en de gemeenschap in Werkendam.
report 1961
document
Smit, N. (author)
Op initiatief van de commissie Bodembezinking van de Ned. Ver. Kust- en Oeverwerken werd een studie opgezet waarbij zowel theorie als praktijk en waterloopkundig modelonderzoek een rol hebben gespeeld. Op grond van daze studie en bij de toepassing in de praktijk opgedane ervaring kan thans worden gezegd, dat het zinken op stroom technisch gezien...
report 1960
document
Den Doolaard, A. (author)
Gedenkboekje uitgegeven naar aanleiding van de drooglegging van Walcheren na de geallieerde inundatie van 1944. Het boekje beschrijft op literaire wijze de werken. Het boekje is ook uitgereikt aan diegenen die actief aan de droogmaking hebben meegewerkt. Dit exemplaar is uitgereikt aan (de latere hoogleraar) J.F. Agema.
report 1946
document
Van Breen, L.G. (author)
Ontwerphandleiding voor rijshoutconstructies, zinkwerken en andere waterbouwkundige constructies met rijshout; zowel voor zeeweringen als langs rivieren. Aandacht voor zinkstukken, krammatten, rijspakwerken, rijsbeslag en rietbeslag, wiepen, en baardwerken.
report 1920
Searched for: subject%3A%22zinkstuk%22
(1 - 17 of 17)