Searched for: subject%3A%22zoet%255C%2Bwater%22
(1 - 5 of 5)
document
Klijn, F. (author), Kielen, N. (author), Franken, R. (author), Ter Maat, J. (author), Stuyt, L. (author), Van Velzen, E. (author), Werkman, W. (author)
De knelpuntenanalyse heeft betrekking op discrepanties tussen waterbeschikbaarheid en watervraag. Deze zijn gedentificeerd voor de huidige situatie en de toekomst. Daarbij is uitgegaan van de huidige inrichting van de waterhuishouding, autonome ontwikkeling van klimaat en maatschappij (zonder adaptatie aan klimaatverandering), en continuering...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Een maatschappelijk vraagstuk als de toekomst van de zoetwatervoorziening vraagt om een nieuwe manier van samenwerken en besluitvorming. Regio's, watergebruiksfuncties, kennisinstellingen, bedrijfsleven en het rijk hebben elkaar hard nodig om de ambitie van een duurzame zoetwatervoorziening samen waar te maken. Vroegtijdige samenwerking tussen...
report 2011
document
Nolte, A.J. (author), Otter, H.S. (author)
report 2005
document
Holland, A.M.B. (author), Smit, H. (author)
report 1994
document
Koenis, J.P. (author)
report 1975
Searched for: subject%3A%22zoet%255C%2Bwater%22
(1 - 5 of 5)