Searched for: subject%3A%22zware%255C+metalen%22
(1 - 20 of 28)

Pages

document
Van der Meulen, E.S. (author), Joziasse, J. (author), Vink, J.P.M. (author), Penailillo Burgos, R.S. (author), Jaimes Jaimes, J.A. (author), Rodriguez Aguilera, D. (author), Klaver, G.T. (author)
Bij de aanleg van overstromingsgebieden in rivier- of beekdalen, met als doel het vergroten van de waterbergingscapaciteit, loopt de waterbeheerder vaak tegen het probleem aan dat de bodemkwaliteit van de overstroomde gebieden wordt beïnvloed door de kwaliteit van zwevend stof (in dit project is gefocusseerd op het gehalte aan zware metalen)....
report 2009
document
Verheul, M.R.A. (author), Joziasse, J. (author), Klaver, G.T. (author), Van der Meulen, E.S. (author)
In het stroomgebied van de Geul wordt al sinds de Middeleeuwen intensieve mijnbouw bedreven. Als gevolg van transport en hersedimentatie van bodemmateriaal dat rijk is aan zware metalen en het "lekken" van zware metalen uit de afvalbergen van de mijnen in België komen ook nu nog verhoogde concentraties aan zware metalen voor in de Geul. Dit...
report 2009
document
Yland, E.M.L. (author), Sonneveldt, H.L.A. (author), Stronkhorst, J. (author)
De vergunningsverlening voor het verspreiden van zoute baggerspecie in de Nederlandse getijdenwateren vindt sinds de jaren tachtig een beoordeling plaats op basis van chemische analyses. Sinds het uitkomen van de Evaluatie nota water in 1993 wordt baggerspecie getoetst aan de gehaltetoets voor zware metalen, organochloor-bestrijdingsmiddelen,...
report 2000
document
Wijdeveld, A.J. (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1997
document
Wijdeveld, A.J. (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1996
document
Krop, H.B. (author), Velzen, M. van (author), Voogt, P. de (author), Govers, H.A.J. (author), Heijdt, L.M. van der (author)
report 1995
document
Zwolsman, J.J.G. (author)
report 1994
document
Goossens, H. (author)
report 1994
document
Boderie, P.M.A. (author), Zwolsman, J.J.G. (author)
report 1993
document
Vries, M.B. de (author), Haren, R. van (author)
report 1989
document
Ouboter, M.R.L. (author)
report 1988
document
Salomons, W. (author), Kerdijk, H.N. (author)
report 1986
document
Kerdijk, H.N. (author)
report 1985
document
Stutterheim, E. (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1985
document
Salomons, W. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1983
document
Kerdijk, H.N. (author)
report 1982
document
Zschuppe, K.H. (author), Kerdijk, H.N. (author)
report 1982
document
Wijkstra, H. (author)
report 1982
document
Salomons, W. (author), Kerdijk, H.N. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1981
document
Kerdijk, H.N. (author)
report 1980
Searched for: subject%3A%22zware%255C+metalen%22
(1 - 20 of 28)

Pages